Archidiecezja Łódzka
Komu służysz: pasterzowi czy wilkowi? | Odpust ku czci bł. Jakuba Strzemię
11:47 | 22.10.2019 | Wyświetleń: 1036 | Autor: Piotr Drzewiecki

W dniu 21 października w kościele wspominamy błogosławionego Jakuba Strzemię. Parafia Najświętszego Zbawiciela jako jedyna w diecezji posiada relikwie tego biskupa. Metropolita Łódzki Abp Grzegorz Ryś odprawił uroczystą Mszę Świętą odpustową.

– Kościół jest jednością, jeśli ciało jest rozczłonkowane, jest zabijane. Jakub był biskupem na terenie, gdzie był wyraźny podział pomiędzy katolikami rzymskimi a grekotakolikami. Był tam także podział pomiędzy chrześcijanami a poganami. To czas, gdy chrystianizowano ten obszar (…) Są owce, które nie są owcami Kościoła, ale są owcami Chrystusa. Jakim prawem je wyganiacie? Jeśli jest owca Jezusa, to dla Ciebie jest bratem i siostrą- mówił Metropolita Łódzki.

Dalej Ksiądz Arcybiskup mówił, że „Jezus nie może pogodzić się z tymi podziałami, które my sami czynimy. Ewangelia mówi zastanów się komu służysz – pasterzowi czy wilkowi. Pasterz gromadzi, a wilk rozprasza. Jezus – Dobry Pasterz –  pomaga nam się gromadzić. Czy my te dary chcemy brać? Proście, a przyjmiecie. Jezus prosi, byśmy się modlili o dary jakie on chce nam dać! Modlitwa otwiera nas na dary Boga. Kiedy dobry pasterz daje nam te dary, to my jak się nie modlimy, widzimy tylko to co moje. Ja widzę najwięcej, najwięcej pojąłem, musi być po mojemu. Zamykamy się na dar, który Jezus przynosi. Słowo, które do nas wypowiada, ma być naszym darem wspólnym. Niech się wam błogosławiony Jakub dzisiaj przyśni jeśli byście chcieli wprowadzać jakieś podziały miedzy ludźmi.”

Po Mszy św. odbyło się poświęcenie nowego obrazu Błogosławionego Jakuba.  Następnie nastąpiło błogosławieństwo mitrą z relikwiami przez dotknięcie głowy. Bł. Jakub Strzemię jest patronem m.in. od bólu głowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.