Archidiecezja Łódzka
Zainaugurowano Dni Modlitw o Jedność Kościoła w regionie łódzkim
22:12 | 18.01.2019 | Wyświetleń: 925 | Autor: ks. Paweł Kłys

Nabożeństwem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Piotrkowie Trybunalskim zainaugurowano w regionie łódzkim Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pierwszej liturgii przewodniczył ks. ks. Wiesław Żydel – proboszcz miejscowej parafii, a kazanie wygłosił metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

W homilii łódzki pasterz komentując hasło tegorocznych Dni Ekumenicznych powiedział: – Nikt z nas nie ma w sobie takiej bezczelności, żeby mieć przekonanie – mogę stanąć przed Bogiem w poczuciu własnej sprawiedliwości! To zdanie wzięte z księgi Powtórzonego Prawa mówi – dąż do sprawiedliwości (Pwt 16.20) jest słowem zachęty dla każdego z nas. Wiem, że Jezus postawę sprawiedliwego podnosi do godności błogosławieństwa, kiedy mówi błogosławieni ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni – bo będą nasyceni. Nie uciekajcie przed sprawiedliwością, pragnijcie jej. Zobaczcie, że w niej jest ukryte wasze szczęście, błogosławieństwo. – tłumaczył arcybiskup.

Kaznodzieja wyjaśnił, że Jezusowa definicja sprawiedliwości to – opowiedzenie się za najuboższymi. Za tymi, którzy najbardziej potrzebują. Za tymi, których nieraz najbardziej podstawowe prawa zostały zakwestionowane. Człowiek sprawiedliwy, to nie jest ktoś, kto dochodzi swego, szuka własnego interesu, kto przywoła cały aparat państwa, żeby wyegzekwować to, co się jemu należy. Człowiek sprawiedliwy w języku Jezusa to jest ten, który widzi potrzeby ludzi żyjących dookoła, a najbardziej widzi potrzeby tych, którzy mogą najmniej. – podkreślił.

Wskazując na Józefa – Oblubieńca N.M.P., którego Biblia nazywa Sprawiedliwym  metropolita łódzki zauważył – Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, ponieważ szuka dobra Maryi i to, co jest takie niezwykłe – żeby nie została zniesławiona. To jest tak dziś aktualne, On chciał uszanować Jej prawo do Jej dobrego imienia. – dodał.

Pierwsze nabożeństwo ekumeniczne zgromadziło w świątyni duchownych z Kościoła Luterańskiego, Protestanckiego i Rzymskokatolickiego oraz wiernych z tychże Kościołów.