Archidiecezja Łódzka
Zainaugurowano Dni Modlitw o Jedność Kościoła w regionie łódzkim
22:12 | 18.01.2019 | Wyświetleń: 1282 | Autor: ks. Paweł Kłys

Nabożeństwem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Piotrkowie Trybunalskim zainaugurowano w regionie łódzkim Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pierwszej liturgii przewodniczył ks. ks. Wiesław Żydel – proboszcz miejscowej parafii, a kazanie wygłosił metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

W homilii łódzki pasterz komentując hasło tegorocznych Dni Ekumenicznych powiedział: – Nikt z nas nie ma w sobie takiej bezczelności, żeby mieć przekonanie – mogę stanąć przed Bogiem w poczuciu własnej sprawiedliwości! To zdanie wzięte z księgi Powtórzonego Prawa mówi – dąż do sprawiedliwości (Pwt 16.20) jest słowem zachęty dla każdego z nas. Wiem, że Jezus postawę sprawiedliwego podnosi do godności błogosławieństwa, kiedy mówi błogosławieni ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni – bo będą nasyceni. Nie uciekajcie przed sprawiedliwością, pragnijcie jej. Zobaczcie, że w niej jest ukryte wasze szczęście, błogosławieństwo. – tłumaczył arcybiskup.

Kaznodzieja wyjaśnił, że Jezusowa definicja sprawiedliwości to – opowiedzenie się za najuboższymi. Za tymi, którzy najbardziej potrzebują. Za tymi, których nieraz najbardziej podstawowe prawa zostały zakwestionowane. Człowiek sprawiedliwy, to nie jest ktoś, kto dochodzi swego, szuka własnego interesu, kto przywoła cały aparat państwa, żeby wyegzekwować to, co się jemu należy. Człowiek sprawiedliwy w języku Jezusa to jest ten, który widzi potrzeby ludzi żyjących dookoła, a najbardziej widzi potrzeby tych, którzy mogą najmniej. – podkreślił.

Wskazując na Józefa – Oblubieńca N.M.P., którego Biblia nazywa Sprawiedliwym  metropolita łódzki zauważył – Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, ponieważ szuka dobra Maryi i to, co jest takie niezwykłe – żeby nie została zniesławiona. To jest tak dziś aktualne, On chciał uszanować Jej prawo do Jej dobrego imienia. – dodał.

Pierwsze nabożeństwo ekumeniczne zgromadziło w świątyni duchownych z Kościoła Luterańskiego, Protestanckiego i Rzymskokatolickiego oraz wiernych z tychże Kościołów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.