Autor: Julia Saganiak
Wyświetleń: 428
Abp: Bóg uczy nas, aby ciągle mieć swój grzech przed oczyma!

Pierwszy piątek Wielkiego Postu to dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś sprawował Mszę Świętą w kaplicy domu biskupiego w intencji wszystkich pokrzywdzonych, szczególnie w Kościele łódzkim.

Metropolita łódzki rozważał Psalm 51, który jest szczególnym darem, prowadzącym nas w dzisiejszym dniu modlitwy i pokuty. Jednak ważne jest, abyśmy głośno go wyśpiewali, a nie tylko wysłuchali.

- Przypisany Dawidowi, który wyśpiewał ten psalm wtedy, gdy Bóg napomniał go o jego cudzołóstwie z Batszebą. Piękne jest to, że psalm stał się później psalmem pokutnym całego ludu. - mówił ksiądz arcybiskup.

Metropolita łódzki podkreślał, że Bóg poprzez ten psalm uczy nas, aby nieustannie mieć swój grzech przed oczyma i na nowo prosić o oczyszczenie. Często ukrywamy grzech, nawet za cenę manipulacji. Bóg widzi każdy nasz grzech, każde postępowanie. Boże działanie ujawnia grzech i prowadzi nas do nawrócenia. Bóg pragnie naszego skruszonego serca. Arcybiskup mówił, że dopóki człowiek nie zdobędzie się na skruchę, nie ma jak składać ofiary Panu. Na koniec rozważań zachęcał nas do modlitwy tym psalmem.