Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: poranione Serce Jezusa rodzi w nas wiarę, która ma formę Miłości!
14:15 | 28.04.2019 | Wyświetleń: 1533 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Widzimy Jezusa poranionego dla nas. Widzimy Jego Serce, jak je pokazuje w tym obrazie Bożego Miłosierdzia. Widzimy Jego Serce, a to w nas rodzi taką wiarę, która ma formę Miłości, komunii, głębokiej i pięknej relacji z Jezusem! To widzenie jest potrzebne ludziom, by mogli wierzyć! – tłumaczył abp Ryś.

Niedziela Miłosierdzia Bożego, to od kilku lat Święto Patronalne Caritas Polska, z tej okazji w łódzkiej bazylice archikatedralnej Mszy Świętej przewodniczył metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Wraz z łódzkim pasterzem liturgię celebrowali ks. Andrzej Partyka i ks. Sebastian Krawczyk – odpowiedzialni za łódzką Caritas.

O paradoksie dzisiejszego Słowa Bożego, jakim jest z jednej strony błogosławieństwo dla tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli, a z drugiej ukazanie wiary, która rodzi się z tego, co się widzi – mówił w swoim słowie do pracowników i wolontariuszy łódzkiej Caritas oraz wiernych zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii łódzki pasterz.

– Świadectwo to jest Słowo Boże pokazane życiem! Więc jak Jezus przychodzi do Wieczernika, to pokazuje ręce i serce. Bo pewnie najważniejsze słowo, które musi być pokazane, to jest słowo o miłości. Jak słyszysz o miłości, to chcesz zobaczyć, kto mówi i czy na pewno widać z jego życia to, o czym mówi. Jak Jezus mówi o swojej miłości, jak mówi o wybaczeniu, jak mówi o pokoju dla ludzi grzesznych, to pokazuje rany i nie mamy ani cienia wątpliwości co do tego, że nas kocha! Bo patrzymy na Jego rany, bo patrzymy na Jego serce i wtedy wiemy o co chodzi w słowie Miłość i wiemy o co chodzi w słowie Miłosierdzie. – podkreślił arcybiskup.

Kaznodzieja zwrócił uwagę słuchaczy na to, że – wiara to nie jest tylko przyjąć rozumowo, że Jezus wyszedł z grobu, tylko wiara to znaczy wejść z Nim w relację miłości. Próbować odpowiedzieć miłością na Miłość. Powiedzieć Pan mój i Bóg mój! – zaznaczył celebrans.

Patronem łódzkiej Caritas powołanej do istnienia przez biskupa Wincentego Tymienieckiego w 1932 roku jest błogosławiony o. Rafał Chyliński franciszkanin z łódzkich Łagiewnik. Wśród mieszkańców Łodzi zasłynął on jako ojciec i opiekun ubogich, którym poświęcił całe swoje życie.

Łódzka Caritas prowadzi wiele dzieł charytatywnych na terenie Łodzi jak i całej archidiecezji. Wśród nich należy wyróżnić: punkt pomocy charytatywnej, domy dziennego pobytu, świetlice specjalistyczne, ośrodek aktywizacji zawodowej, zakład aktywizacji zawodowej, biuro wolontariatu, hospicjum domowe, poradnię medycyny paliatywnej, a także dwa ośrodki: rehabilitacyjno wypoczynkowy w Drzewocinach oraz wypoczynkowy w  Łasku-Kolumnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.