Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do członków Akcji Katolickiej: Królestwo Boże jest w was, jeśli jesteście z Prawdy !
19:30 | 24.11.2018 | Wyświetleń: 949 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Najważniejsze pytanie dzisiejszej liturgii to nie jest pytanie o to, czy przyjmiemy Chrystusa jako Króla. Najważniejsze pytanie jest: czy przyjmiemy Jego królestwo? Nie chodzi o to, by uznać, że On jest Królem tylko, żeby przyjąć Jego sposób sprawowania władzy! To jest główny temat rozmowy Jezusa z Piłatem. – mówił do członków Akcji Katolickiej metropolita łódzki.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku kościelnego, to święto patronalne Akcji Katolickiej. Z tej okazji w wigilię tej uroczystości ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś przewodniczył Mszy świętej dla członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

– Kiedy powstawała Akcja Katolicka – mówił abp Ryś – to cały sens jej istnienia w Kościele był opisany w ten sposób, by Jezus Chrystus zakrólował w całej rzeczywistości ludzkiej. Żeby faktycznie Jezus Chrystus stał się królem wszędzie tam, gdzie żyje człowiek: i w ludzkiej pracy, i w ludzkiej polityce, i w ludzkiej gospodarce i w ludzkiej kulturze – wszędzie! Żeby był Królem tutaj, w tym świecie. Jego królestwo ma być w tym świecie, ale nie ma być stąd! Chrystus nie rządzi na nasz sposób! – tłumaczył w homilii arcybiskup.

Zwracając się do zebranych metropolita łódzki powiedział – chcecie wiedzieć czy Chrystus króluje na świecie, to nie patrzcie dookoła. Nie patrzcie na świat ile w nim jest władzy Chrystusa, ale popatrzcie w siebie, czy jesteście z prawdy. Wtedy  będziecie wiedzieć, czy w was jest Królestwo Boże. To jest to, co Jezus mówi: Królestwo Boże nie jest tu, ani tam, Ono nie przychodzi dostrzegalnie. Ono jest w was, jeśli jesteście z Prawdy. – zakończył.

Przed błogosławieństwem ksiądz arcybiskup wręczył legitymacje nowym członkom Akcji Katolickiej, a pani prezes Marianna Strugińska – Felczyńska podziękowała metropolicie łódzkiemu za przewodniczenie dzisiejszej uroczystości.

Liturgia zgromadziła członków i asystentów kościelnych jednej z najstarszych organizacji ogólnokościelnych zrzeszających wiernych świeckich czynnie zaangażowanych w pomoc i służbę Kościołowi Katolickiemu.

Akcję Katolicką powołał do istnienia Ojciec Święty Pius X w 1903 roku i wskazał, by działalność tego świeckiego ruchu Kościelnego ukierunkowana była na czynny udział w różnych działaniach na rzecz dobra Kościoła, społeczeństwa i jednostki. Mają one na celu zbawienie dusz i rozszerzenie Królestwa Bożego wśród wiernych, ich rodzin i w społeczeństwie. Środkami do realizacji tych zadań jest praktykowanie cnót chrześcijańskich, szerzenie Ewangelii oraz spełnianie miłosiernych uczynków. W ten sposób Chrystus ma być wprowadzony do rodzin, szkół, społeczeństwa. Całe to działanie ma odbywać się w ścisłym współdziałaniu z Kościołem.