Archidiecezja Łódzka
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 2020
08:58 | 06.06.2020 | Wyświetleń: 1009 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Matura jest ważna, ale być może w życiu przyjdzie na was poważniejszy egzamin z tego, co pojęliście z prawdy”- mówił na Jasnej Górze Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Tradycją w Kościele łódzkim jest, że we Wtorek Wielkanocny maturzyści Archidiecezji Łódzkiej pielgrzymują do Matki Bożej na Jasną Górę, aby prosić ją o wstawiennictw i aby zawierzyć swoje egzaminy i swoje życie. W tym roku z racji panującej pandemii i zakazów jakie panowały w okresie Wielkanocnym, przedstawiciele łódzkich maturzystów przyjechali do Pani Jasnogórskiej w pierwszy piątek czerwca. Mszy Św. przewodniczył Metropolita Łódzki.

W swoim słowie mówił do młodych, że w życiu mogą przyjść dużo poważniejsze egzaminy niż matura. „Matura jest ważna, ale być może w życiu przyjdzie na was poważniejszy egzamin z tego co pojęliście z prawdy i ile ona dla was znaczy. Nie chodzi tylko o to, aby się prawdy nauczyć, ale ważne jest, aby trwać w tej prawdzie.”

Dalej Ksiądz Arcybiskup mówił, że my trwamy w prawdzie dlatego, że ona nas zawsze odsyła poza siebie do osoby Jezusa Chrystusa i zawsze nas odsyła do Boga. „Jak ktoś czyta Biblię to może powiedzieć, że ją zna, jak jest w ścisłej relacji z Jezusem Chrystusem. Jeśli nie jest w takiej relacji, to może znać ten tekst z przypisami, ale nie oznacza, że wie co to jest Biblia. Prawda ostatecznie cię odsyła do Boga osobowego”- mówił Abp Ryś.

Na koniec homilii Metropolita Łódzki życzył młodym zdania wszystkich egzaminów, począwszy od tego maturalnego. „Ni łudźcie się, że to jest ostatni egzamin i że najważniejszy. Będą ważniejsze i trudniejsze i nie na oceny, ale póki co, zdajcie tę maturę, a ja zapewniam was o modlitwie.”

Przed błogosławieństwem młodzież archidiecezji dokonała aktu zawierzenia Matce Bożej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.