Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do kleryków: kogo widzisz kiedy wchodzisz do kościoła?
13:26 | 27.10.2020 | Wyświetleń: 825 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Z jednej strony istotniejsze jest to, kim jesteśmy od tego, co umiemy zrobić! Z drugiej strony jest niesłychanie ważne jest to, kogo widzisz, kiedy wchodzisz do kościoła. – mówił do alumnów arcybiskup Grzegorz.

W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi pw. Dobrego Pasterza metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś przewodniczył obrzędowi Admissio jednego z alumnów Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do święceń. Kandydata przedstawił biskupowi rektor seminarium 35+ ks. dr hab. Sławomir Szczyrba.

W homilii przywołując słowa ewangelii hierarcha powiedział miedzy innymi – możecie mieć w kościele ludzi, którzy mają wzrok wbity w ziemię i nie potrafią swojego wzroku ponieść, by spojrzeć w niebo – i to wcale nie chodzi o stan kręgosłupa.  Jak ważna dla nas  wiara w takich ludzi. Wiara, że Duch Święty może ich wyprostować, że Duch Święty włoży w ich usta słowa uwielbienia i będą wychwalać Boga i na nich będzie się rozwijał Kościół. – tłumaczył.

Odnosząc się do aktualnej sytuacji łódzki pasterz pytał – co jeszcze możecie powiedzieć? Jakie słowo tu cokolwiek załatwi? Każdy z nas otwiera tę księgę, by odnaleźć to słowo, które będzie objaśnieniem do tego czasu, który przeżywamy! Z tym większą nadzieją otwieramy tę księgę, im bardziej wiemy, że nie mamy tego słowa sami z siebie. Wszyscy jakoś dotykami jakiejś bezradności. Wtedy tym bardziej się liczy to, kim jesteś niż to, co umiesz! Przygotować się do święceń znaczy nauczyć się wielu rzeczy, ale tak naprawdę chodzi o to – kim jesteś? Kim się stajesz na tej drodze? Jak dalece upodabniasz się do Niego, to tego, w którym masz potem działać? – pytał kaznodzieja.

W obrzędzie kandydatury swoją gotowość do przyjęcia – w określonym przez Kościół czasie – święceń diakonatu i kapłaństwa wyraził kleryk Szymon Brot pochodzący z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi.

Ogólnopolskie Seminarium Duchowne dla Starszych Kandydatów do Święceń –  Seminarium 35+ – przygotowuje do stanu duchownego kleryków polskich diecezji, którzy ukończyli 35. rok życia. Zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski 11 czerwca 2014 r. Po święceniach diakonatu klerycy wracają do swoich rodzinnych diecezji, z której zostali delegowani przez biskupów ordynariuszy.

Od czerwca 2014 do września 2019 Seminarium miało ono swoją siedzibę w Krakowie. Od września 2019 uczelnia mieści się w budynku przy Archikatedrze Łódzkiej. W tym samym gmachu ma swoją siedzibę Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.