Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 1523
Ekumeniczne nieszpory w bazylice św. Pawła za Murami

Wieczorem trzeciego dnia wspólnego pielgrzymowania do Rzymu pątnicy z Archidiecezji Łódzkiej wzięli udział w ekumenicznych nieszporach, którym w Bazylice św. Pawła za Murami przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Przed każdym z psalmów krótką refleksję wygłosił jeden z duchownych Kościoła Ewangelicko Reformowanego: bp Marek Izdebski z Bełchatowa, ks.  Tomasz Pieczko z Zelowa oraz ks. Semko Koroza z Łodzi.

Homilię podczas nabożeństwa wygłosił kard. Kurt Koch - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan – który powiedział między innymi - dajecie piękne świadectwo pielgrzymując do Rzymu na znak wdzięczności za minione 100 lat od założenia waszej diecezji i gromadząc się teraz na ekumenicznym nabożeństwie Nieszporów, na którym was serdecznie witam. To wiara w Chrystusa, jednoczy nas wszystkich jak wyraził to święty Papież Polak Jan Paweł II w swojej wspaniałej encyklice o działalności ekumenicznej „Ut unum sint”, w następujących słowach: wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć  jedności: pragnąć jedności znaczy pragnąć Kościoła. Dlatego możemy wierzyć w Chrystusa i dawać o Nim świadectwo tylko wtedy, gdy czcimy to w ekumenicznej jedności. – zauważył ksiądz kardynał.

Hierarcha zwrócił uwagę na to, że - w chrzcie umiera się jako „stary” człowiek i nie może się już więcej do niego wracać. Człowiek jest raczej powołany, by stać się nowym człowiekiem, obmywanym jedynie chrzcielną wodą miłości i sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju. Oczywiście – łatwiej jest to powiedzieć niż wykonać. – zauważył kaznodzieja.

- Chrzest oraz wzajemne uznanie Chrztu stanowią zatem podstawę wszystkich wysiłków ekumenicznych. W tym przekonaniu Papież Jan Paweł II zawsze podkreślał, że ekumeniczne dążenia do przywrócenia jedności chrześcijan jest drogą Kościoła, oraz że jest to droga „nieodwracalna”. Ekumeniczne nabożeństwo nieszporów jest dobrą okazją, aby na tym fundamencie odnowić nasze zaangażowanie w ekumenizm i pomóc sobie nawzajem żyć jako ochrzczeni. Dzięki chrztowi nosimy w sobie najpiękniejszy znak bycia chrześcijaninem, znak który napełnia nas wielkanocną radością, i za który pragniemy dziś dziękować. – zaznaczył hierarcha.

Wspólną - ekumeniczną modlitwę zakończył znak pokoju i błogosławieństwo.

Galeria zdjęć