Archidiecezja Łódzka
Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło- Życie
21:30 | 22.09.2019 | Wyświetleń: 1409 | Autor: Antoni Zalewski

„Pan dał nam wolność i dał nam możliwość wyboru w tej wolności Jego samego. Pan w tej wolności sprawił, że możemy kochać. Człowiek pozbawiony wolności nie ma jak kochać”- mówił podczas Mszy Św. sprawowanej w kościele NMP Królowej Polski w Łodzi Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita Łódzki sprawował Eucharystię podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

„Kiedy myślę o dniu wspólnoty to myślę o radości. Przede wszystkim o radości która wiąże się z tym, że możemy się wspólnie spotkać i nacieszyć się sobą i tak radość nasza jest większa, bo jest dziś z nami Ksiądz Arcybiskup. Pokazuje to, że jesteśmy ważni dla Metropolity Łódzkiego”- mówił we wstępie ks. Marcin Majsik.

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w swojej homilii skierowanej do Ruchu Światło- Życie mówił: „Pan dał nam wolność i dał nam możliwość wyboru w tej wolności Jego samego. Pan w tej wolności sprawił, że możemy kochać. Człowiek pozbawiony wolności nie ma jak kochać. Wolność jest po to, abym mógł kochać, ale mogę tę wolność wykorzystać w ten sposób, że nienawidzę. Mogę w wolności służyć Bogu i mogę mu w wolności powiedzieć nie będę służył. Kiedy Bóg myśli o tym odwiecznie stwarzając mnie i kiedy ryzykuje tę moją wolność, bo chce we mnie mieć kogoś kto będzie dla niego partnerem w spotkaniu i w miłości. Kiedy to ryzykuje wiedząc, że mogę odejść, to od razu obmyśla jakby mnie sprowadzić z powrotem. Jaki będzie sposób, abym mógł się odrodzić do szczęścia, odrodzić do miłości. To jest nowina, to jest Jezus Chrystus. Na krzyżu zaświadczył, że Bóg jest taki zawsze.”

„Głosimy takiego Boga, który stwarza mnie wolnego, zaprasza do miłości, a kiedy Mu mówię nie chcę, to On płaci i to zawczasu żebym mógł wrócić, żebym mógł się odrodzić”- dodał Metropolita Łódzki.

Przed błogosławieństwem ogłoszona została nowa para diecezjalna Domowego Kościoła Archidiecezji Łódzkiej, którymi zostali Dorota i Piotr Michnowscy, a zmienili na tym stanowisku Beatę i Krzysztofa Krawczyków. Przed wakacjami zmienił się także moderator diecezjalny Domowego Kościoła, którym został ks. Tomasz Owczarek, a zastąpił ks. Marcina Majsika, który obecnie jest moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło Życie (po ks. Marcinie Majdzie). Po Mszy Św. był czas na wspólne zdjęcie przed Świątynią, a także czas na radość z bycia razem o której mówił ks. Marcin Majsik.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.