Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do kapłanów: zapraszam, abyśmy odnaleźli się w tej wspólnocie prezbiterium, które pokutuje za swoje grzechy
11:56 | 28.03.2019 | Wyświetleń: 2268 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już w najbliższy czwartek tj. 28 marca br. o godz. 20:00 w łódzkiej katedrze odbędzie się niecodzienne nabożeństwo pokutne, na które zaproszeni są biskupi oraz wszyscy księża diecezjalni i zakonni posługujący na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

– Nie można innym głosić pojednania i pokuty, jeśli się jej wpierw nie doświadcza. To pierwszy z powodów, dla którego chcemy się spotkać z Jezusem i z Nim rozmawiać. Drugim są nasze grzechy. Grzechy, które są dziś grzechami publicznymi, które są dziś grzechami wołającymi wręcz o pomstę do nieba. Grzechami, za które potrzebujemy przeprosić zarówno Pana Boga, jak i naszych braci i nasze siostry, w szczególności małoletnich. – mówi metropolita łódzki w swoim zaproszeniu skierowanym do kapłanów.

Każdy z księży – zarówno diecezjalnych jak i zakonnych – otrzymał osobisty list od arcybiskupa łódzkiego z zaproszeniem na czwartkowe nabożeństwo, które ma być publicznym aktem pokuty Kościoła Łódzkiego wobec Pana Boga, jak i tych, których ludzie Kościoła skrzywdzili.

– Nie może być tak, że nie zmierzymy się z tym grzechem, że nie potrafimy stanąć w prawdzie, i nie potrafimy dać tej prawdzie wyraz. Nie może być tak, że nie potrafimy też uznać – każdy z nas w swoim zakresie – odpowiedzialności za to, co stało się, i co ufamy nie może dziać się dużej! Zapraszam, abyśmy odnaleźli się w tej wspólnocie prezbiterium, które pokutuje za swoje grzechy. – mówił arcybiskup Grzegorz.

Warto nadmienić, że już w pierwszy piątek Wielkiego Postu, który był dniem postu i modlitwy wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, we wszystkich parafiach Archidiecezji Łódzkiej – zgodnie z prośbą księdza arcybiskupa – celebrowana była pokutna Droga Krzyżowa w intencji przebłagalnej za grzechy ludzi Kościoła.

Czwartkowe nabożeństwo będzie też wprowadzeniem do kolejnej edycji papieskiej inicjatywny – 24 godziny dla Pana, w czasie której, w wyznaczonych wcześniej świątyniach na terenie: Łasku, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego będzie można przez 24 godziny skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

– W najbliższy piątek będziemy widzieć Papieża, który nie tylko przewodniczy liturgii pokutnej, ale sam jako pierwszy spośród pasterzy jak i grzeszników idzie do spowiedzi, ucząc nas w ten sposób że nie tylko siedzi w konfesjonale ale także sam przy nim klęka, by się spowiadać. – mówi o papieskiej inicjatywie metropolita łódzki.

zobacz także: 24 Godziny dla Pana – pomoce duszpasterskie

Łódzkie „24 godziny dla Pana”, w czasie których można skorzystać z całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z możliwością spowiedzi odbędzie się w czterech miejscach Archidiecezji Łódzkiej:

Łask: Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej

 • piątek – nabożeństwo pokutne: godz. 19.00
 • sobota – Msza św.: godz.18.00

Łódź: Bazylika Archikatedralna
Łódź: kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej (Teofilów)

 • piątek – nabożeństwo pokutne: godz. 21.00;
 • sobota – Msza św.: godz.18.00

Piotrków Trybunalski: kościół rektoralny p.w. Matki Bożej Śnieżnej

 • piątek – nabożeństwo pokutne: godz. 21.00
 • sobota – Msza św.: godz.18.00

Do udziału w czwartkowym nabożeństwie pokutnym, jak i papieskiej inicjatywie „24 godziny dla Pana” gorąco zaprasza metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.