Archidiecezja Łódzka
Południowa modlitwa Ojcze nasz w łączności z Papieżem Franciszkiem
14:33 | 25.03.2020 | Wyświetleń: 715 | Autor: ks. Paweł Kłys

– To nie jest tak że jesteśmy skazani na taką samotność z uwagi na pandemię wirusa, ale jesteśmy zaproszeni do tego doświadczenia przez Boga. To doświadczenie wszystko zmienia, bo w takim zaproszeniu Ojciec pokazuje to, co jest ważne! Gdy jesteśmy ogołoceni ze wszystkiego, to możemy się skupić tylko na tym, co jest istotne. – mówił abp Ryś.

Dziś w samo południe w kaplicy prywatnej księdza arcybiskupa Grzegorza odbyła się liturgia Słowa Bożego połączona z modlitwą Ojcze nasz, do odmówienia której – wszystkich chrześcijan na całym świecie – wezwał Ojciec Święty Franciszek.

– Zostaliśmy ogołoceni z ludzi i zostaliśmy ogołoceni z takiego doświadczenia fizycznie wspólnej modlitwy – tak z dnia na dzień. Jeszcze wczoraj miało być nas tu wielu – wszyscy  bracia i siostry z różnych kościołów, a teraz wolno nam się spotkać w pięć osób, w gronie domowników. To jest bardzo trudne, ale to zaproszenie Boga wszystko zmienia. – zauważył łódzki pasterz.

– Te samotność, na którą jesteśmy skazani przez epidemię możemy przeżyć inaczej, to znaczy przeżyć ją pozytywnie – czytając to zaproszenie skierowane przez Boga – które się dzieje sam na sam, relacji ojciec i dziecko!  – podkreślił arcybiskup.

Po krótkim wprowadzeniu metropolity łódzkiego została odmówiona Modlitwa Pańska. Natomiast przed błogosławieństwem łódzki pasterz odczytał list od dra Pawła Czekalskiego – prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Pan prezes prosi w nim o pomoc w zakupie respiratorów podtrzymujących życie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi.

– W imieniu  lekarzy  i  pacjentów  zwracam się o  pomoc  w  doposażeniu  USK  nr  1 im. N. Barlickiego  w  sprzęt niezbędny do  ratowania życia. Choroba,  jak  obecnie  nam zagraża (Covid19) dotyczy głównie ciężkich zaburzeń oddechowych. Respirator jest urządzeniem niezbędnym w takich przypadkach by zapewnić przeżycie choremu a jednocześnie umożliwia nam skuteczne leczenie. W sytuacji epidemii staniemy przed trudnym moralnie i etycznie problemem kogo do respiratora podłączyć i ratować jego życie a komu odmówić i skazać na śmierć. – napisał dr Czekalski.

Odpowiadając na prośbę prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej Archidiecezja Łódzka wraz z księdzem arcybiskupem Grzegorzem Rysiem przekazali sumę potrzebną do zakupu dwu respiratorów potrzebnych w łódzkim szpitalu. – Jeśli zechcielibyście włączyć się w pomoc przy zakupie potrzebnych respiratorów to wszystkie potrzebne informacje znajdą się na naszej stronie diecezjalnej. Wiem, że się na was nie zawiodę. – powiedział metropolita łódzki.

Respirator dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Bank PKO BP SA i Oddział w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0010 0362

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

z dopiskiem – darowizna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.