Archidiecezja Łódzka
Msza św. na rozpoczęcie konferencji „Dialog w edukacji, edukacja w dialogu”
21:34 | 20.09.2020 | Wyświetleń: 903 | Autor: ks. Paweł Kłys

Mszą świętą celebrowaną przez metropolitę łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia w kaplicy księży Salezjanów w Łodzi rozpoczęła się konferencja „Dialog w edukacji, edukacja w dialogu”, która odbywa się w 101. rocznicę urodzin ks. Janusza Tarnowskiego i 25- lecie dialogicznej praktyki pedagogicznej w szkołach ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu .

Pierwsze słowo jakie padło na dzisiejszej Eucharystii, to słowo „dialog”. – mówił w swojej homilii metropolita łódzki. – Pozostałe dwa słowa ważne dla ks. prof. Tarnowskiego to słowa „osoba” i „egzystencja” – życie, które rozwija się z głębokich motywacji. O wszystkich tych słowach biblia – Słowo Boga – ma wiele do powiedzenia. Biblia jest wielką księgą o dialogu – są w niej setki rozmów. Te najbardziej niezwykłe, to rozmowy Boga z ludźmi, w tych rozmowach zawsze idzie o  osobę, o spotkanie. – zauważył arcybiskup Grzegorz.

– Ile razy Biblia mówi o dialogu, to w ten sposób go motywuje, że dialog jest ważny z racji na relację, z racji na człowieka. On wcale nie musi – jako najważniejszy motyw – mieć ustalenie jakiejś prawdy. Bo czasem obie strony prawdę znają, ale nie chcą ze sobą rozmawiać. Nie chodzi o ustalenie jakiejś prawdy, ale o relację, by nie przejść obok drugiego obojętnie. – podkreślił kaznodzieja.

Z uwagi na pandemię koronawirusa tegoroczna konferencja odbywa się on-line, dlatego też zarejestrowani uczestnicy konferencji wysłuchają wykładów oraz wezmą udział prelekcjach wirtualnie. Wśród prelegentów znajdą się: prof. Bogusław Śliwerski, dr Adrianna Sarnat-Ciastko, dr Wiesława Buczek, ks. Julian Dzierżak, SDB, Agnieszka Guzik i Agnieszka Górecka, czy Henryk Cichecki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.