ŻEŃSKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO

I. ANTONIANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ANTONIANEK OD CHRYSTUSA KRÓLA TRZECIEGO ZAKONU REGULARNEGO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻUCongregatio Sororum Antonianarum a Christo Rege III Ordinis Regularis S. Francisci Assisiensis

Dom generalny: 92-108 Łódź, ul. Janosika 141, tel. 42 679-27-20; www.antonianki.pl; e-mail: [email protected]
Przełożona generalna: s. Weronika (Agata) Budzik

Dom Samotnej Matki, 93-162 Łódź, ul. W. Broniewskiego 1a 42 688-18-49, e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Magdalena (Agnieszka) Krawczyk

II. BERNARDYNKI

MNISZKI TRZECIEGO ZAKON REGULARNEGO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻUMoniales Tertii Ordinis Regularis S. Francisci vulgo Bernardinae in Polonia

Klasztor Sióstr Franciszkanek Bernardynek - 93-423 Łódź, ul. Rudzka 55/57 tel. 42 684-18-49, www.archidiecezja.lodz.pl/bernardynki
Przełożona: s. Lidia (Bogumiła) Antoniak

Klasztor Sióstr Franciszkanek Bernardynek - 95-060 Brzeziny Łódzkie, ul. T. Kościuszki 1/3, tel. 46 874-24-69
Przełożona: s. Janina (Marianna) Golisz, e-mail: [email protected]

III. CÓRKI BOŻEJ MIŁOŚCI

ZGROMADZENIE CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCICongregatio Filiarum Divinae Caritatis

Dom zakonny na terenie archidiecezji: 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 36a, tel. 42 215-43-51
Przełożona: s. Joanna Bryła, e-mail: [email protected]

IV. DOMINIKANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEGO DOMINIKACongregatio Sororum Sancti Dominici

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rycerska 3, tel./fax 44 645 92 75; e-mail: [email protected]

Przełożona: s. Andrea (Magda) Krsyna

V. FAUSTYNKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO - Congregatio Sororum Jesu Misericordis

92-513 Łódź, ul. M. Gogola 12, tel. 42 673-30-89; e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Joela (Katarzyna) Wolna

VI. FELICJANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. FELIKSA Z KANTALICJO TRZECIEGO ZAKONU ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO - Congregatio Sororum S. Felicis a Cantalitio III Ordinis S. Francisci

91-849 Łódź, ul. K. Jonschera 25, tel. 42 656-45-17; e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Vianeya (Barbara) Śliwowska

 95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11, tel. 42 214-12-93; e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Kornelia Spiliszewska

VII. FRANCISZKANKI MISJONARKI

ZGROMADZENIE FRANCISZKANEK MISJONAREK MARYI  - 97-420 Szczerców, ul. 3 Maja 4, tel. 512 013 758
Przełożona: s. Barbara Stachiewicz e-mail: [email protected]

VIII. HONORATKI

ZGROMADZENIE MAŁYCH SIÓSTR NIEPOKALANEGO SERCA MARYICongregatio Parvarum Sororum Immaculati Cordis Mariae

93-024 Łódź, ul. Lokatorska 12, tel. 42 684-07-30
Przełożona: s. Goretti Białek

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 40 m. 13/14, tel. 42 678-97-51
Przełożona: s. Rozalia Pielucha

IX. JADWIŻANKI WAWELSKIE

SIOSTRY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ SŁUŻEBNICE CHRYSTUSA OBECNEGO - Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis Reginae Ancillarum Christi Praesentis

90-458 Łódź, ul. Skorupki 1, e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Ewelina Słoma

X. KARMELITANKI BOSE

MNISZKI BOSE ZAKONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMELU - Moniales Excalceatae Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych - 91-348 Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 6 tel. 42 657-79-52, fax 42 655-00-79
e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Maria Weronika (Dorota) Zasada

XI. KARMELITANKI DZIECIĄTKA JEZUS

ZGROMADZENIE SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS - Congregatio Sororum Carmelitarum Infantis Iesu

Dom prowincjalny: 91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 38, tel. 42 659-24-96
Przełożona prowincjalna: s. Eliza (Izabela) Tymińska

91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 38, tel. 42 659-21-77, e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Piotra (Halina) Orzoł,
Wicepostulacja Sł. B. O. Anzelma Gądka OCD, tel. 42 659-24-97

93-325 Łódź, ul. św. Wojciecha 3, tel. 42 683 41 90 e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Marcina (Teresa) Chrobak

97-415 Kluki, Kaszewice 11, tel. 44 631-52-55 e-mail: [email protected]
Przełożona:s. Noela (Urszula) Izdebska

 95-054 Ksawerów, ul. Gwiezdna 16, tel. 42 213-84-31 e-mail: e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Vianneja (Antra) Dobelmane

XII. KAROLANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. KAROLA BOROMEUSZAInstitut Saint Charles

Dom regionalny: 92-604 Łódź–Andrzejów, ul. Skrzatów 12, tel. 42 648-83-90, e-mail: [email protected]
Przełożona regionalna: s. Hilda (Bonifacy) Castelino

 92-604 Łódź–Andrzejów, ul. Skrzatów 12, tel. 42 648-83-90
Przełożona: s. Leena Pinto

 93-377 Łódź, ul. Jutrzenki 7 tel. 42 645-87-44, email: [email protected]
Przełożona: s. Marjorie Dashwood

95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 99c, e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Monika Mucha

XIII. MISJONARKI MIŁOŚCI

ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK MIŁOŚCI - Congregatio Sororum Missionariarum Caritatis

90-554 Łódź, ul. Andrzeja Struga 90A, tel. 42 634-89-11
Przełożona: s. Donata Różycka

XIV. MISJONARKI ŚWIĘTEJ RODZINY

ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK ŚWIĘTEJ RODZINY - Congregatio Sororum Missionariarum Sanctae Familiae

91-149 Łódź, al. Pasjonistów 23, tel. 42 652-14-92
Przełożona: s. Paula (Anna) Andraka

XV. NATIWITANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - Congregatio Sororum Nativitatis Beatae Mariae Virginis

90-717 Łódź, ul. 1 Maja 15, tel. 42 633-33-51
Przełożona generalna: s. Monika Ferenc

95-073 Grotniki, ul. Topolowa 34, tel. 42 717-94-17
Przełożona: s. Jolanta (Mirosława) Niesłuchowska

XVI. NAZARETANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU - Congregatio Sanctae Familiae de Nazareth

98-100 Łask, ul. Komuny Paryskiej 10, tel. 43 675-43-91, e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Kanizja (Elżbieta) Grzejszczyk

90-457 Łódź, ul. św. Stanisława Kostki 14, tel. 42 664-88-40, e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Lucjana (Anna Barbara) Matuszczak, tel. 507 373 739

XVII. PASJONISTKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA - Congregatio Sororum Passionis Domini Nostri Iesu Christi

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 9, tel. 42 636-73-71
Przełożona: s. Noemi (Joanna) Wieliczko

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 44 724-55-56
Przełożona: s. Anita (Teresa) Popielewska

XVIII. PASTERKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR PASTEREK OD OPATRZNOŚCI BOSKIEJCongregatio Sororum Divini Pastoris a Providentia Divina

 92-002 Łódź, ul. Skalna 7, tel. 42 679-39-33
Przełożona: s. Brygida (Stanisława) Szrepfer

XIX. POCIESZYCIELKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR POCIESZYCIELEK NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGOConsolatrices Sacratissimi Cordis Iesu

91-527 Łódź, ul. Strykowska 122, tel. 42 659-72-70
Przełożona: s. Teresa Kozłowska

XX. SALEZJANKI

ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI - Filiae Mariae Auxiliatricis

91-735, Łódź, ul. M. Brauna 5, tel. 42 656-12-35 e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Halina Koćwin

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 19, tel. 44 649-84-17 e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Jadwiga Rydzewska

XXI. SERCANKI

ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGOCongregatio Servularum Sacratissimi Cordis Ies

90-554 Łódź, ul. Łąkowa 27, tel. 42 636-91-19
Przełożona: s. Alina Krawczyk

93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 60a, tel. 42 675-37-46
Przełożona: s. Loyola (Anna) Dębecka

98-100 Łask, ul. T. Kościuszki 20, tel. 43 675-37-46
Przełożona: s. Wiesława (Teresa) Snopkowska

XXII. SIOSTRY MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA - Institutum Sororum B.M.V. a Misericordia

91-157 Łódź, ul. Wici 47, tel. 42 655-83-24; e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Anwarita (Celestyna) Chmiel

93-515 Łódź, ul. Krośnieńska 9 tel. 506-611-191
Przełożona: s.Wacława (Anna) Siemienik

XXIII. SIOSTRY ŚWIĘTEJ RODZINY

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ RODZINY Z BORDEAUX - Congregatio Sororum a S. Familia Burdigalen

91-504 Łódź, ul. Żucza 38, tel. 42 659-70-30
Przełożona:  s. Teresa Okrój

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Poziomkowa 14, tel. 42 211-16-47
Przełożona: s. Agnieszka Bura, e-mail: [email protected]

91-230 Łódź, ul. Hektarowa 15a tel.42 652-86-97
Przełożona: s. Dorota Popławska

XXIV. SIOSTRY ZGROMADZENIA „JEDNOŚĆ”

ZGROMADZENIE SIÓSTR „JEDNOŚĆ” ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUSCongregatio Sororum „Unitas” sub invocatione Sanctae Teresiae de Iesu Infante

97-320 Wolbórz, ul. T. Kościuszki 9, tel. 44 616-44-73
Przełożona: s. Maria (Krystyna) Steć

XXV. SŁUŻEBNICZKI NMP NP

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANIE POCZĘTEJ - Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae

Dom prowincjalny: 91-473 Łódź, ul. W. Biegańskiego 10, tel. 42 616-05-41; e-mail: [email protected] (Matka Prowincjalna); e-mail: [email protected] (Sekretariat)
Przełożona prowincjalna: m. Anna Potręć

91-473 Łódź, ul. W. Biegańskiego 10, tel. 42 640-60-43
Przełożona: s. Anna Mądraszewska

92-721 Łódź, ul. Mirtowa 2, tel. 42 648-41-37 (filia domu prowincjalnego)
s. Elżbieta Bąkowicz

93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 20, tel. 42 646-59-50
Przełożona: s. Joanna Rękas

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-759
Przełożona: s. Halina Krawczyk

93-317 Łódź, ul. Rzgowska 242, tel. 42 646-35-30
Przełożona: s. Alicja Syliwoniuk

90-009 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 38, tel. 42 630-08-96
Przełożona: s. Lucyna Dłubakowska

 90-058 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 60, tel. 42 636-39-60
Przełożona: s. Małgorzata Ochęduszko

95-010 Stryków, ul. Warszawska 46, tel. 42 719-80-93
Przełożona: s. Katarzyna Trębacz

XXVI. SŁUŻEBNICZKI NP NMP

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - Congregatio Sororum Ancillarum ab Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 36, tel. 44 647-77-39
Przełożona: : s. Katarzyna Jarońska

XXVII. SŁUŻKI NMP

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEK NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANEJ W MARIÓWCE - Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae de Mariówka

97-315 Tuszyn, ul. Brzezińska 16, tel. 42 614-34-02
Przełożona: s. Małgorzata Wyszyńska

XXVIII. SIOSTRY SERC JEZUSA I MARYI

STOWARZYSZENIE SERC JEZUSA I MARYISocietas Cordis Jesu et Mariae

95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 17/19, tel. 44 714-04-43, 44 714-25-92
Przełożona generalna: s. Cyryla (Kazimiera) Dąbrowska

XXIX. SIOSTRY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

STOWARZYSZENIE SIÓSTR MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJCommunitas Sororum Caritatis Misericordis

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 38, tel. 44 610-37-20 e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Michalina (Małgorzata) Szkuta, tel. 887 690 115

XXX. URSZULANKI SJK

ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SERCA JEZUSA KONAJĄCEGOCongregatio Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Iesu Agonisantis

93-562 Łódź, ul. Obywatelska 60
Przełożona Centrum: s. Marlena Sommer,, tel. 42 648 28 20 wew. 219 e-mail: [email protected]

 93-562 Łódź, ul. Obywatelska 60, tel. 42 648-28-20 e-mail: [email protected]
Przełożona: : s. Anna Reczko, tel. 42 648-25-63

93-005 Łódź, ul. Czerwona 6, tel. 42 684-79-13 e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Barbara Cholewa - tel. 502 562 149

Kazimierz, ul. J. Kilińskiego 50, 95-083 Lutomiersk, tel. 43 677-54-81
Przełożona: s. Iwona Siuchta, e-mail: [email protected]

95-035 Ozorków, ul. Łęczycka 30, tel. 42 718-16-18 e-mail: [email protected]
Przełożona: s. Jolanta Matuszewska

ŚWIECKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO

FRATERNIA JEZUS CARITAS - FRATERNITÉ JESUS CARITAS

Odpowiedzialna generalna: Barbara Paszek, tel. kontaktowy w Krakowie: 12 414-12-68
Odpowiedzialna za region w Polsce: Grażyna Grodź
tel. kontaktowy w Poznaniu: 61 853- 68- 98
tel. kontaktowy w Łodzi: 42 657-06-25

INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Saeculare Mulierum Institutum Misericordiae Divinae

Odpowiedzialna generalna: Regina Grochal, tel. 601 638 684

OCHOTNICZKI KSIĘDZA BOSKO - Volontarie di don Bosco

Odpowiedzialna generalna: Dagmar Klčová
Adres kontaktowy w Warszawie: Inspektor Księży Salezjanów 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, tel. 22 518-62-04
Adres kontaktowy w Łodzi: 90-242 Łódź, ul. S. Kopcińskiego 1/3,
Asystent Zespołu Łódzkiego: ks. Wojciech Majchrzak SDB tel. 42 678-35-35, e-mail: [email protected]

DZIEWICE KONSEKROWANE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ - Ordo Virginum

Asystent kościelny: o. Grzegorz Radomiak SJ, tel. 797 907 250

WDOWY KONSEKROWANE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ - Ordo Viduarum

Asystent kościelny: o. Grzegorz Radomiak SJ, tel. 797 907 250

WDOWY KONSEKROWANE ARCHIDIECEZJI ŁODZKIEJ - Ordo Viduaru

Asystent kościelny: o. Grzegorz Radomiak SJ, tel. 797 907 250

PUSTELNIA ŚW. JOZEFA I ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kolejowa 62
Pustelniczka: s. Teresa (Halina) Wawrzyczkowa od Jezusa Ukrzyżowanego

 PUSTELNIA ZWIASTOWANIA

Żar 50, 97-415 Kluki, na terenie par. Świętej Trójcy w Kaszewicach
Pustelniczka: s. Anuncjata Piętka