Archidiecezja Łódzka
Kościoły Stacyjne Łodzi 2019- Kościół Podwyższenia Krzyża Św. #31
21:13 | 11.04.2019 | Wyświetleń: 893 | Autor: Antoni Zalewski

Kościół Podwyższenia Krzyża św. był kolejnym Kościołem Stacyjnym na pielgrzymim szlaku Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych Łodzi. Mszy Św. przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

W swoim słowie Metropolita Łódzki zaznaczył, że  „Stacyjne Kościoły to piękna tradycja. Intensywny moment przepowiadania Bożego Słowa. Każdego dnia Wielkiego Postu, któryś z Biskupów głosi słowo. Pielgrzymujemy w tej drodze, słuchamy. Jezus mówi, że nie wystarczy słuchać, ale trzeba zachować. To zachowanie słowa, pójście za nim, wypełnianie go, przygotowuje nam kompletnie nowe oczy. Daje nam zupełnie nowy wzrok. Daje nam możliwość innego postrzegania rzeczywistości. To inne postrzeganie świata to wiara.”

„Wielkanocna obietnica, obietnica zmartwychwstania i życia wiecznego. Życia, które nie widzi śmierci, tylko widzi zwycięstwo i widzi Syna Człowieczego otwierającego nam niebo. Wielka obietnica, a jednocześnie podpowiedziany sposób jak się otworzyć na tę obietnice. Jak się do niej dostosować i w jaki sposób może ona się na nas spełnić. Jezus mów: zachowujcie moje słowo. Brać słowo, czytać je, rozważać i zachowywać”- dodał Ksiądz Arcybiskup.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.