Archidiecezja Łódzka
Licealna Arena Młodych 2019
17:40 | 10.04.2019 | Wyświetleń: 2768 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Najpiękniejsze w tym dzisiejszym spotkaniu było dla mnie to przejście przez serce Jezusa i możliwość stanięcia w całym tym pośpiechu życia i zastanowienia się, co w nim – w tym życiu –  jest takie najważniejsze. – mówi ze wzruszeniem Martyna Ogrodniczak – uczestniczka Areny Młodych dla licealistów.

Zakończył się drugi dzień ewangelizacyjnego wydarzenia Arena Młodych, którego pomysłodawcą i organizatorem był – już po raz drugi – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Tegoroczne spotkanie młodych oparte zostało o fragment ewangelii opowiadający o  spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba.

zobacz także: Serce, do którego można wejść – dekoracja Areny Młodych

– Do przyjścia na Arenę Młodych zachęcił mnie mój tata. Powiedział: chodź, zobaczysz, będzie super, będzie coś ciekawego, dowiesz się czegoś, duchowo się umocnisz. No nie chciało mi się, ale pomyślałem, że skoro naciska, to już pójdę. Jestem tu  po raz pierwszy, bo w ubiegłym roku nie mogłem być, bo się leczyłem na epilepsję. Jest to wartościowe wydarzenie. Dowiedziałem się takich ciekawych rzeczy, o których mówił dziś pan profesor. – tłumaczy Krzysztof Fafli.

Podobnie jak w pierwszym dniu Areny Młodych, tak i dziś, swoim doświadczeniem pracy i świadczeniem wiary podzielił się z uczestnikami spotkania profesor Jacek Moll – kardiochirurg z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

zobacz także: Na Arenie Młodych chwalimy Boga: śpiewem, instrumentami, tańcem i flagami!

W czasie Areny Młodych słowo do zgromadzonych wygłosił metropolita łódzki – arcybiskup Grzegorz Ryś. – Wiem jak bardzo wam zależy na miłości i dlatego chcę wam powiedzieć: każda ludzka miłość jest jakoś zawodna. – tłumaczył arcybiskup.  – Ale jest Miłość, która cię nie zawiedzie. To jest spotkanie z Jezusem! To jest spotkanie serca z sercem. Możesz wejść ze swoim sercem w sam środek serca Jezusa. Możesz poszukać z Nim takiego zjednoczenia. W zbawieniu nie chodzi o to, że Jezus bierze wszystkie twoje grzechy. Zbawienie nie polega na samooczyszczenia się z grzechów. Zbawienie polega na tym, że jesteś uzdolniony do dobra i czynisz dobro, a twoja zdolność do dobra bierze się z tego, że spotkałeś kogoś kto cię kocha! – podkreślił arcybiskup łódzki.

zobacz także: Pismo Święte wwiezione na Arenę Młodych przez Martę

– Najbardziej poruszyło mnie kazanie księdza arcybiskupa i dla mnie to była najfajniejsza rzecz, której tu doświadczyłem tutaj. Zabiorę z tej Areny bliskość z Bogiem i mam nadzieję, że też bliższe relacje z innymi ludźmi. –  mówi Kamil Wróbel.

– Zaskoczyła mnie bardzo duża ilość młodzieży, która przybyła tutaj – chociaż maja dziś wolne –  a także słowa biskupa Rysia, który mówił o tym, że Bóg nas kocha, i o tym musimy pamiętać! – podkreślił  Jakub Florczak.

W dalszej części spotkania miała miejsc miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie której młodzież mogła skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczyć w modlitwie wstawienniczej.

zobacz także: Gimnazjalna Arena Młodych 2019

Dzisiejsze spotkanie zakończyło wspólne uwielbienie Jezusa za Jego miłość i nieustanną obecność w Jego Słowie i Najświętszym Sakramencie.

Choć Arena Młodych dobiegła już końca, to jednak nowością tegorocznego Wielkiego Postu w Archidiecezji Łódzkiej będzie Arena Rodzin skierowana do wszystkich rodzin mieszkających na terenie Łodzi jak i całej Archidiecezji. Aby wziąć udział w Arenie Rodzin należy zgłosić się poprzez formularz i odebrać bezpłatną wejściówkę. Aren Rodzin rozpocznie się w najbliższy piątek 12 kwietnia o godz. 17:00, a zakończy ją Łódzka Droga Krzyżowa, która przejdzie ulicami Łodzi z Atlas Areny do kościoła p.w. Chrystusa Króla.

zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.