Archidiecezja Łódzka
Spotkanie opłatkowe w łódzkiej Izbie Rzemieślniczej
16:37 | 13.12.2018 | Wyświetleń: 846 | Autor: ks. Paweł Kłys

Ewangelia wg św. Łukasz opowiadająca o Narodzeniu Chrystusa w Betlejem przeczytana podczas spotkania opłatkowego w łódzkiej Izbie Rzemieślniczej – to ewangelia o narodzeniu Mistrza, a grono jego najbliższych zwolenników było nazwane uczniami. – mówił abp Grzegorz Ryś. – „Mistrz” i „uczeń” – to są słowa chyba bardzo ważne w waszym gronie. To jest relacja znikająca we współczesnym świecie. Dawniej była to podstawowa relacja w kształceniu człowieka. – zauważył metropolita łódzki.

Spotkanie świąteczne łódzkiej Izby Rzemieślniczej odbyło się popołudniem 13 grudnia br. w siedzibie Izby przy ul. Brzozowej 3. Izba Rzemieślnicza w Łodzi jest organizacją społeczno-zawodową samorządu gospodarczego rzemiosła i związkiem pracodawców. Jest ona najstarszym ośrodkiem egzaminacyjnym w województwie łódzkim – działającym od 1930 roku, który potwierdza kwalifikacje zawodowe egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim uzyskane w procesie kształcenia w formach szkolnych jak i pozaszkolnych. Obecnie egzaminy przeprowadzane są w 33 zawodach i mają status egzaminów państwowych. W roku 2016 Izba Rzemieślnicza w Łodzi przeprowadziła łącznie 1066 egzaminów czeladniczych, 81 egzaminów mistrzowskich oraz 73 egzaminy sprawdzające.

W czasie spotkania składając życzenia członkom Izby metropolita łódzki powiedział miedzy innymi: święta Bożego Narodzenia dla was, to są święta narodzenia Mistrza, absolutnego wzoru Mistrzostwa. Wam wszystkim życzę, byście do tej miary mistrzostwa, którą Jezus ustanawia choć trochę potrafili w życiu nawiązać, a na ile dla człowieka to możliwe – doskoczyć. Życzę, byście mieli jeszcze lepszych uczniów, niż Pan Jezus miał w tych dwunastu. – życzył biskup.