Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: obecność niesie ze sobą moc
21:17 | 20.12.2019 | Wyświetleń: 2758 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Chciałbym Państwu życzyć wyczucia, że na najważniejsze ludzkie pytania nie uda się odpowiedzieć piękną wyszukaną teorią, ale trzeba odpowiedzieć swoją obecność”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego przez Panią Prezydent, Pana Wojewodę i Pana Marszałka.

W spotkaniu, które miało miejsce w Pałacu Poznańskiego wzięli udział przedstawicie wszystkich Kościołów Chrześcijańskich w Archidiecezji Łódzkiej, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, a także posłowie i politycy ziemi łódzkiej. Na początku harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju, a przedstawiciele poszczególnych urzędów złożyli życzenia. Następnie odbył się koncert „Małego Chóru Wielkich Serc” podczas którego wszyscy mogli włączyć się w śpiew kolęd i pastorałek.

Kolejnym punktem spotkania były życzenia Metropolity Łódzkiego, który w swoim słowie do polityków podkreślił, że najważniejsze jest bycie przy drugim człowieku. „Przy najważniejszych pytaniach przestaje się liczyć to jak potrafimy mówić, a zaczyna się liczyć to, kim jesteśmy. Czasem to, że jesteśmy wystarczy. Czasem nie trzeba nic mówić, bo czasem nie ma co powiedzieć. Obecność niesie ze sobą moc. Życzę Państwu nie tylko żebyście doświadczyli tej mocy, ale także abyście udzielali jej innym, nie przez to co do nich mówicie, ale przez to, że z nimi jesteście”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Po życzeniach Metropolity Łódzkiego uczestnicy wspólnie odmówili modlitwę Ojcze Nasz i indywidualnie składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.