Archidiecezja Łódzka
Od współzawodnictwa do współpracy – XIX Dzień Islamu w Łodzi
12:22 | 21.01.2019 | Wyświetleń: 2153 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już 26 stycznia w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony XIX Dzień Islamu, natomiast Łodzi Dzień ten obchodzony będzie dzień  27 stycznia. W tym roku będzie mu towarzyszyć hasło: „od współzawodnictwa do współpracy”. Na kilka dni przed tym wydarzeniem odbyła się konferencja prasowa w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, gdzie odbędą się łódzkie obchody Dnia Islamu w Kościele Katolickim.

 – Dokładnie 19 lat temu konferencja Episkopatu Polski podjęła inicjatywę, by na zamknięcie Tygodnia Ekumenicznego przeżyć Dzień Islamu w Kościele Katolickim. – przypomniał abp Grzegorz Ryś podczas konferencji zapowiadającej obchody Dnia Islamu w Łodzi. –Oczywiście nasz relacje z wyznawcami Islamu nie są takie same jak z wyznawcami innych Kościołów chrześcijańskich dlatego nie jest to dzień należący stricte do tygodnia ekumenicznego, ale zaraz po tej jedności z chrześcijanami i wyznawcami Judaizmu najbliższymi ludźmi chrześcijaństwu, gdy chodzi o wiarę, są wyznawcy Islamu. – podkreślił arcybiskup.

W konferencji wziął udział także Khamis Abtan – Imam łódzki oraz przewodniczący Ligii Muzułmańskiej w Polsce oddział w Łodzi, który w imieniu swoim i wspólnoty Muzułmańskiej w Łodzi podziękował arcybiskupowi Grzegorzowi za zaproszenie i zachęcił do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Zapewnił też, że w niedzielnym spotkaniu nt. Islamu weźmie udział mufti Nidal Abu Tabaq z Ligi Muzułmańskiej w RP.

Wyjaśniając znaczenie i celowość obchodów Dnia Islamu w Polsce metropolita łódzki zauważył, że – Dzień Islamu ma na celu pokazanie chrześcijanom – katolikom w Polsce – czym on jest. To jest ogromnie ważne!- podkreślił.  – Mimo tego,  że Muzułmanie w Polsce żyją już od dobrych kilku wieków, od wczesnych czasów jagiellońskich, są w niektórych miejscach Polski sąsiadami katolików, to wzajemna wiedza o sobie jest niewielka i bardzo łatwo ustępuje ona miejsca stereotypom i łatwym oskarżeniom. Tam gdzie jest niewiedza, tam zawsze pojawia się w relacjach międzyludzkich rodzaj lęku i strachu, który nie służy relacjom. – tłumaczył arcybiskup.

– My jesteśmy otwarci, bo wiemy, co się dzieje na świecie. To co się tam dzieje, to kwestia polityczna, nie religijna. – zaznaczył Khamis Abtan – Imam łódzki. – Ja pochodzę z Iraku, a cała cywilizacja Iraku została zbudowana na różnorodności kulturowej i narodowej. Chrześcijaństwo było pierwszym fundamentem w kraju i nigdy nie słyszeliśmy, by na tle religijnym wybuchła jakaś wojna, to wszystko nastąpiło dopiero po jakimś czasie, dlatego uważam, że jest to kwestia polityczna. A jeśli ktoś miłuje i kocha Boga, to ja nie wierzę, że on jest w stanie skrzywdzić jakieś stworzenie na ziemi. Z naszej strony dziękuję za zaproszenie aby pokazać prawdę, że z miłością jesteśmy w stanie zbudować wiele i uczynić wiele dla siebie i dla innych ludzi. – podkreślił Imam.

W czasie łódzkich obchodów Dnia Islamu, który odbędzie się w WSD w Łodzi o godz. 16:00 będzie miał miejsce panel dyskusyjny, w którym udział wezmą: ze strony katolickiej ks. dr Przemysław Szewczyk, a ze strony muzułmańskiej mufti Nidal Abu Tabak.

Choć obchody Dnia Islamu w Łodzi w takiej formie odbędą się po raz pierwszy, to dialog, przyjaźń, relacje chrześcijańsko – muzułmańskie w Archidiecezji Łódzkiej trwają dłużej o czym przypomniał arcybiskup Grzegorz Ryś. – W Grotnikach k. Łodzi znajduje się ośrodek dla uchodźców, w którym w absolutnej większości zamieszkują Muzułmanie.  Ośrodek ten wraz z łódzkim Caritas odwiedziłem po raz pierwszy ponad rok temu w okresie Bożego Narodzenia. Te pierwsze odwiedziny były bardzo znaczące, bo nawiązały się relacje. Potem odbyły się kolejne dwa spotkania. Następnie rodziny muzułmańskie zostały zaproszone na festyn do Łodzi. W tym roku przed świętami byłem tam znowu i dostałem szopkę od Muzułmanów z Grotnik, która stoi po dziś dzień w mojej jadalni. A ostatnio zaprosiliśmy wspólnotę Muzułmańską na koncert Betlejem w Łodzi i byliśmy bardzo szczęśliwi, że byli na tym koncercie, który dla nas był formą modlitwy. – dodał arcybiskup.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.