Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Bóg nie zostawi nas w chwili próby | 3 Maja w Archikatedrze Łódzkiej
12:50 | 03.05.2020 | Wyświetleń: 1120 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„My jesteśmy tu dziś po to, aby modlitwą upewnić się, że Bóg jest Miłosierny i nas nie zostawia w chwili próby”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas swojej homilii wygłoszonej w Archikatedrze Łódzkiej.

Metropolita Łódzki przewodniczył Eucharystii sprawowanej 3 Maja w Archikatedrze Łódzkiej w 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Pan jest moim Pasterzem. Niczego mi nie braknie– to fragment dzisiejszego Psalmu Responsoryjnego. To jest jeden z najpopularniejszych fragmentów Pisma Świętego. Jest on na wiele sposobów przetwarzany, przekładany na pieśni. Wszyscy śpiewamy ten Psalm na wiele sposobów”- mówił w sowiej homilii Abp Ryś.

„W pierwszej chwili mamy wrażenie, że ten Psalm jest nie na miejscu w obecnej sytuacji. Może w nas rodzić uczucie buntu. Może nie łatwo się dziś śpiewa o zielonych pastwiskach, albo o wodach przy których mogę odpocząć. Ktoś może powiedzieć: jak to zaśpiewać we wspólnocie, w społeczeństwie, wśród takich liczb, które nas przerastają: blisko 700 osób zmarłych, ponad 13,5 tyś. osób chorych w Polsce. Jak to śpiewać? Tymczasem jest tak, że ten Psalm nie powstał w czasach spokoju, ale powstał w czasach trudnych jako modlitwa zaufania człowieka, który doświadcza w życiu trudności i który doświadcza w życiu cierpienia”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz.

Dalej Abp Ryś mówił, że kiedy błogosławił lekcjonarzem wiernych zgromadzonych w Archikatedrze miał dreszcze. „Miałem dreszcze dlatego, że to słowo jest błogosławione, że to słowo nie jest niestosowne, że to słowo jest bardzo na ten moment. Tym słowem Pan Bóg nas pokrzepia i pokazuje właściwą perspektywę także tej liturgii. My jesteśmy tu dziś po to, aby modlitwą upewnić się, że Bóg jest Miłosierny i nas nie zostawia w chwili próby”- wyjaśniał Ksiądz Arcybiskup.

Przed błogosławieństwem Metropolita Łódzki zaprosił wszystkich do Aktu zawierzenia naszej Ojczyzny Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Modlitwa była odmówiona w łączności z Jasną Górą.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.