Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: kim jest człowiek, który tu przychodzi? – konsekracja Świątyni w Teodorach
18:00 | 01.08.2020 | Wyświetleń: 1491 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Zrobiliście bardzo dużo budując ten kościół i przygotowując go do tego dnia, aby oddać go w pełni Panu Bogu, ale Jezus już pokazuje następny etap i mówi że to miejsce jest bardzo ważne, ale ważniejsze jest to, kim jest człowiek który tu przychodzi”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas konsekracji Świątyni w Teodorach.

W pierwszą sobotę sierpnia 2020 r. w parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Teodorach miała miejsce uroczystość dedykacji świątyni i ołtarza. Głównym konsekratorem był Metropolita Łódzki Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, a współkonsekratorami ks. Jacek Grzesiak– proboszcz parafii oraz ks. Jarosław Wojtal– dziekan Dekanatu Łaskiego.

We wstępie ks. Jacek Grzesiak zwrócił się z prośbą do Księdza Arcybiskupa o konsekrowanie Świątyni, a także o złożenie relikwii św. Franciszka i św. Klary w ołtarzu.

„Zrobiliście bardzo dużo budując ten kościół i przygotowując go do tego dnia, aby oddać go w pełni Panu Bogu, ale Jezus już pokazuje następny etap i mówi że to miejsce jest bardzo ważne, ale ważniejsze jest to, kim jest człowiek który tu przychodzi”- mówił w homilii wygłoszonej do zgromadzonych na uroczystości Ksiądz Arcybiskup.

Dalej Abp Ryś podkreślał, że ważne jest miejsce gdzie się człowiek modli, ale ważniejsze jest to, kim jest ten który się modli. „Ważne jest czy człowiek, który przychodzi do świątyni modli się w duchu  i w prawdzie. Co to znaczy modlić się w duchu? To znaczy, że należy się poddać tej modlitwie, którą w człowieku wzbudza Duch Św.”

Dalej Metropolita Łódzki dodał także za św. Franciszkiem, że modlić się w duchu i w prawdzie to znaczy modlić się z czystym serce i z czystym sumieniem. „Takich ludzi Bóg chce mieć w swojej świątyni, którzy są z czystym sercem i z czystym sumieniem. Przychodźcie tu do tego miejsca i dajcie się szukać Bogu, który chce was wciągnąć do tej świątyni. Jednocześnie Bóg oczekuje, że wchodzicie tu jako ci, którzy starają się o czystość serca i czystość sumienia”- podkreślił Metropolita Łódzki.

Po zakończeniu homilii i wyznaniu wiary, zebrani odśpiewali litanię do wszystkich świętych, po której metropolita łódzki odmówił modlitwę konsekracyjną i olejem krzyżma namaścił ołtarz, a współkonsekratorzy także ściany kościoła. Następnie na ołtarzu zostało spalone kadzidło i okadzony ołtarz jak i cały kościół. Ostatnim elementem konsekracji, było zapalenie świec na ołtarzu i Zacheuszkach zawieszonych na ścianach świątyni, oraz zapalenie świateł. Tak zakończył się obrzęd konsekracji kościoła.

Przed błogosławieństwem został podpisany dokument upamiętniający ten ważny dzień dla parafii. Podpisy swoje złożyli: Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, dziekan Dekanatu Łódzkiego ks. Jarosław Wojtal, ks. proboszcz Jacek Grzesiak, a także przedstawiciele parafian.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.