Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 723
Rzecznik Praw Dziecka i Metropolita Łódzki w debacie o szkole katolickiej w Polsce
Udostępnij

Z inicjatywy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi odbyła się - dziś przed południem - debata pomiędzy arcybiskupem Grzegorzem Rysiem – Metropolitą Łódzkim, a panem Mikołajem Pawlakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka, który jest jednocześnie absolwentem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Temat debaty brzmiał – czy szkoły katolickie w Polsce są potrzebne?

- Wybrany temat jest przyczynkiem do większej rozmowy, bo pierwsze pytanie jakie powinno być postawione brzmi – czy powinny być szkoły wyznaniowe w Polsce? – pytał dr Tomasz Rosiński - profesor historii w KLO.

Metropolita łódzki odpowiadając na pytanie wskazał na to, że pierwsze szkoły, które znamy to – szkoła parafialna, która została stworzona we Francji w roku 529. W Kościele odkryto, że ponieważ nie ma kto kształcić, to trzeba to robić. I to Kościół zaczął budować szkoły. Przez całe średniowiecze Kościół budował szkoły od elementarnych po najwyższe. Na ponad 70 uniwersytetów jakie powstały w Europie w Średniowieczu tylko kilka nie było założonych przez Kościół. – zauważył metropolita.

 – Dzisiaj mamy w Polsce ponad 500 szkół katolickich, to jest mniej niż kilka lat temu. Ja rozumiem, że za tą liczbą kryją się jakieś decyzje, wybory czasem nie koniecznie tych dzieci i młodzieży, ale ich rodziców, którzy mają prawo do wychowania swoich dzieci wedle swoich poglądów zamierzeń i pragnień. To szkolnictwo jest faktem, który daje do myślenia, bo nie jest to jedna, druga szkoła, ale to ponad pół tysiąca szkół w Polsce. Mam taki zwyczaj, że z faktami się nie dyskutuje! – podkreślił.

Odpowiadając na postawione wyżej pytanie Rzecznik Praw Dziecka pokazał zebranej młodzieży Pismo Święte i egzemplarz Konstytucji RP i powiedział cytując Konstytucję – my naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej zarówno wierzący jak i niewierzący w Boga będącego źródłem Prawdy, Sprawiedliwości, Dobra i Piękna. Szkoły katolickie – czyli jakie? Powszechne! Czyli wartości tam przekazywane powinny być przekazywane w szkole i one są przekazywane w każdej szkole. Tyle tylko, że często szkoła jest rozpatrywana w rozumieniu same edukacji, czyli że ma kształcić - przekazywać wiedzę humanistyczną, ścisłą, języki, ale jak otworzymy akt prawny – statut szkoły – to tam też są wartości wychowania. Dopiero połączenie edukacji z wychowaniem pokazuje sens i cel. Co jest celem dla was? – pytał Rzecznik.

 – Powszechność – katolickość szkół niesie dodatkowy argument, dodatkową liczbę wartości przekazywanych wam i przez was. Jest potrzeba istnienia szkól katolickich by były one tworzone, a nie likwidowane, bo tu są przekazywane wartości – dzięki świadomej decyzji rodziców posłania swojego dziecka do takiej szkoły. – podkreślił Pawlak.

Pytania do debaty – przygotowane przez uczniów - zostały zebrane wcześniej i zostały zadawane przez jednego z nauczycieli. Każdy z uczestników miał chwilę na odpowiedź na zadane pytanie.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi jest pierwszą szkołą katolicką prowadzoną przez Archidiecezję Łódzką. Istnieje od 16 marca 1991 r, a została powołana do istnienia przez ks. abp Władysława Ziółka. Założycielem i  pierwszym  dyrektorem łódzkiego katolika był ks. prał. Tadeusz Bednarek.

Udostępnij