Archidiecezja Łódzka
WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ | Misterium Męki Pańskiej 2019
18:00 | 12.04.2019 | Wyświetleń: 1567 | Autor: Antoni Zalewski

Już po raz siódmy ulicami Łodzi przeszło Misterium Męki Pańskiej. Inscenizacja ostatnich chwil życia i śmierci Jezusa rozpoczęła się o godzinie 19.30 w Pasażu Rubinsteina.

Swoim słowem w przeżywanie Męki Pana Jezusa wprowadził Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. „Misteria są w Kościele od dawna i sięgają czasów Średniowiecza kiedy większość ludzi nie umiała czytać. W ten sposób Kościół chciał pokazać najważniejsze sceny z historii Zbawienia. Były Misteria Bożonarodzeniowe, były Misteria Pasyjne i Wielkanocne. Można by zapytać czy dzisiaj człowiek też nie umie czytać? Tak naprawdę nie chodzi o umiejętność czytania, tylko o umiejętność czytania z sensem. Słowo misterium oznacza po łacinie tajemnicę. Niektóre rzeczy będziemy widzieć, ale najważniejsze są te których nie będziemy widzieć i które można zobaczyć tylko sercem”- mówił Metropolita Łódzki.

Następnie uczestnicy przeszli ulicą Piotrkowska towarzysząc Jezusowi w drodze jego męki. Na twarzach wielu osób było widać zadumę i przejęcie. W ten nastój wprowadziła wszystkich grupa Iuventus Dei, która odegrała sceny z ostatnich chwil życia Chrystusa. Sceny z Męki Pańskiej były przeplatane scenami z naszego życia codziennego. W tegorocznym Misterium towarzyszyły słowa: WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ. Aktorzy przedstawiali odejście człowieka od Boga pod wpływem kuszenia szatana. Finałowa scena odegrana została na Placu Wolności. Aktorzy, którzy wcześnie grali w scenach odejścia od Boga przybili Pana Jezusa do krzyża. Wtedy szatan spętał ich grubym łańcuchem. Jednak w momencie śmierci Chrystusa łańcuchy zniewolenia zostały z nich zerwane. Jezus umierając na krzyżu, umarł za nasze grzechy i otworzył nam bramy Nieba dając szansę na zbawienie.

Po zakończeniu Misterium Męki Pańskiej, uczestnicy mogli przystąpić do Komunii świętej w kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego, przy którym zakończono Misterium.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.