Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Jezus pod krzyżem przekazuje nam Ducha | V Niedziela Wielkiego Postu
10:16 | 29.03.2020 | Wyświetleń: 1305 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Jezus jest na krzyżu, my stoimy pod krzyżem. Teraz podczas tej Mszy Św. to się dzieje. To jest Golgota. Jesteśmy najbliżej Jezusa. On umiera, to znaczy przekazuje Ducha”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Św. w V Niedzielę Wielkiego Postu.

Metropolita Łódzki sprawował Eucharystię w swojej domowej kaplicy. „Pokój z Wami- to pozdrowienie Zmartwychwstałego Pana, który raz umarłszy więcej nie umiera. Potrzebujemy wszyscy tego pozdrowienia Zmartwychwstałego Pana. Pokój Wam”- powiedział na wstępie Abp Ryś.

W homilii podkreślił, że „dokąd nie ma w człowieku Ducha, to ten człowiek nie żyje. Nie tym życiem, które Bóg mu wyznaczył, do którego Bóg go stworzył. To samo mówi do nas św. Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Mówi o życiu w Duchu mówi o mądrości która jest z Ducha. Przeciwstawia życie z Ducha życiu z ciała. Życie w Duchu. Warto doczytać Ewangelię Janowa, jak Jezus na krzyżu umiera, to Jan opisał śmierć Pana Jezusa:  oddał Ducha.” Dalej Abp Ryś dodał, że Jezus przekazuje tego Ducha każdemu kto stoi pod krzyżem. „Jezus jest na krzyżu, my stoimy pod krzyżem. Teraz podczas tej Mszy Św. to się dzieje. To jest Golgota. Jesteśmy najbliżej Jezusa. On umiera, to znaczy przekazuje Ducha. Zawierza tego Ducha, którym żył, który Go ukształtował w łonie matki, który Go przeprowadził całe życie, życie w Duchu, przekazuje. Przekazuje każdemu kto pod tym krzyżem stoi i chce to otrzymać i  żyć w Duchu.”

„Mamy życie za cenę śmierci Jezusa. Tak jak Łazarz. Każdy z nas jest Łazarzem. To znaczy kimś kogo Bóg wspomaga. To bardzo piękne imię. Bóg wspomógł. Nie jestem sam. Nie jestem skazany tylko na siebie. Nie muszę być jak wyschnięte kości, nawet jeśli miałbym mięsnie, ścięgna, skórę. To nie wystarczy. Jezus umarł, żebym ja żył. Jezus zajął miejsce w grobie, które mnie się należy. Nie chodzi jednak o życie jakiekolwiek, ale o życie w Duchu”- powiedział na zakończenie homilii Ksiądz Arcybiskup.

Przed błogosławieństwem głos zabrał dr Czekalski, który jest prezesem Łódzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej. „W przyszłym tygodniu przekażemy pierwsze respiratory do Szpitala im. Barlickiego, a także do Szpitala im. Skłodowskie- Cuire w Zgierzu. Pomoc jaką zainicjował nasz Arcybiskup i mnogość darczyńców pozwala na zaopatrzenie nie jednego, nie dwóch, ale kilku szpitali. Dziękuję wszystkim darczyńcom za pomoc w imieniu nas wszystkich. Zawsze w ekstremalnych warunkach możemy niemal namacalnie przekonać się o wartości człowieka i jestem przekonany, że w każdym jest wielki duch dobra i człowieczeństwa, tylko czasem trzeba go obudzić. Właśnie Ksiądz Arcybiskup tego dokonał.”

„Od nas zależy czy powstrzymamy tę epidemię czy nie. Walkę z koronawirusem wygramy razem. Jesteśmy silniejsi wspólną mocą za co Księdzu Arcybiskupowi i nam wszystkim dziękuję”- dodał Pan dr.

Także Ksiądz Arcybiskup podziękował wszystkim którzy pomogli w zbiórce pieniędzy na respiratory. „To jest niezwykłe. Przedwczoraj na tym koncie był prawie 800 tysięcy złoty więc teraz jest pewnie milion. Jesteście wspaniałym ludźmi, a to się przekłada na takie realne dobro. Nie ustawajmy w tym, bo potrzeb nie będzie mniej tylko jeszcze więcej”- powiedział Abp Ryś.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.