Archidiecezja Łódzka
Wrześniowe prace Synodu Diecezjalnego o rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
14:08 | 28.09.2019 | Wyświetleń: 928 | Autor: ks. Paweł Kłys

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego zostały wznowione obrady IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Pierwsze spotkanie, w drugim roku drogi synodalnej – który poświęcony jest rodzinie – miało miejsce w sobotę 28 września w kościele rektoralnym Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim i połączone zostało z uroczystością nadania tytułu Bazyliki Mniejszej Piotrkowskiej Farze.

W czasie obrad synodalnych, które rozpoczęły się – już tradycyjnie – od modlitwy przedpołudniowej liturgią godzin wysłuchano dwóch referatów: ks. Roberta Jaśpińskiego – Rzeczywistość rodzin i wyzwania oraz ks. dra Jarosława Patera – Spojrzenie skierowane na Jezusa: powołanie rodziny.

W pierwszym wystąpieniu diecezjalny duszpasterz rodzin – ks. Jaśpiński – zauważył, że – w działalności grup synodalnych wnioski z omawianych tematów bardzo mocno pokrywają się z badaniami socjologicznymi przeprowadzonymi przy przygotowaniu drugiego roku IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Niestety dominują negatywne cechy, które wiążą się z życiem małżeństwa i rodziny. Rodzina i małżeństwo jest coraz bardziej słabsze, a co raz częściej pojawia się przyzwolenie i akceptacja na inne konfiguracje związków – które chce się dziś nazwać małżeństwem – rodziną. Niestety wpływ na kształtowanie się tego obrazu wśród dzisiejszego społeczeństwa mają niewątpliwie media oraz przemiany technologiczne, które mają mocny wpływ na nasze codzienne życie. Co raz mniej wpływ na nasze rodziny mają tradycja i wiara. Należy także podkreślić – z wielkim smutkiem – że znaczenie Kościoła i jego głos jest coraz mniej słyszalny przez rodziców i ich dzieci. – podkreślił prelegent.

Drugie przedłożenie, które zaprezentował ks. dr Jarosław Pater, było podsumowaniem prac synodalnych nad tematem powołania rodziny. Prelegent podkreślił, że – rodzina powinna być silna Bogiem. Aby jednak to się stało, to potrzebuje ona wsparcia ze strony Kościoła. To, co zgodnie zauważały parafialne grupy synodalne, to potrzeba pozytywnego przykładu pokazywania piękna małżeństwa i rodziny, a nie tylko trudu i ludzkich problemów. Świadectwo pięknego życia rodzinnego, będzie przekładało się na życie codzienne Polskich rodzin. Jak zważają katecheci uczący w klasach maturalnych – teoria, którą przekazuje się w ramach katechezy o sakramencie małżeństwa, w przełożeniu na ich codzienne życie jest zupełnie inne. Dlatego też potrzeba takich pozytywnych przykładów, które obecne w nauczaniu Kościoła będzie przekazywane dalej. – zaznaczył ks. Pater. Do wniosków jakie na końcowej części zaprezentował prelegent najważniejszym jest to – by mówić dziś o rodzinie bardziej zrozumiałym językiem, który będzie docierał do współczesnego pokolenia katolików. Aby nie było mówieniem „nad głowami”, ale w sposób zrozumiały docierało do ludzi. – zakończył.

Dyskusja i podsumowanie dzisiejszych prac synodalnych nastąpiło po uroczystościach w Piotrkowskiej Farze – od dziś – Piotrkowskiej Bazylice Mniejszej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.