Abp Ryś do pracowników służby zdrowia: życzę, byście doświadczali zaufania ze strony ludzi!
20:36 | 04.01.2020 | Wyświetleń: 1215 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Bardzo wam życzę, byście doświadczali zaufania ze strony ludzi. Zasługujecie na to zaufanie pod każdym względem! – mówił abp Grzegorz Ryś podczas spotkania opłatkowego dla Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej. Spotkanie odbyło się w sobotę 4 stycznia w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Zebranych przywitał ks. prał. Juliusz Lasoń – diecezjalny duszpasterz Pracowników Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej, a życzenia metropolicie łódzkiemu złożył chirurg – dr n. med. Olaf Czerniawski.

Łódzki pasterz dziękując za życzenia powiedział – życzę państwu, byście się cieszyli zaufaniem ludzi! Wydaje mi się, że to jest moment dość trudny  w świecie służby zdrowia, ale nie tylko, bo także w świecie opieki społecznej. Są zawody, o których zawsze mówiliśmy, że są zawodami zaufania społecznego. Ja państwu bardzo życzę, byście mieli doświadczenie tego zaufania ze strony wszystkich, z którymi się spotykacie. Lekarz, to musi być ktoś, kto się cieszy zaufaniem. Pielęgniarka, to musi być ktoś, kto się cieszy ogromnym zaufaniem. Salowa, to musi być osoba, która ma wielki kredyt zaufania ze strony ludzi. Pracownik socjalny, który wchodzi komuś do domu, w którym panuje bieda i widać jak wielu rzeczy nie ma – musi się cieszyć zaufaniem ludzi! Tego zaufania wam życzę. – zauważył łódzki pasterz.

Zgromadzeni wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Cantate Collectiva, działającego przy Bazylice św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.