Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Ewangelizacja wg Jezusa: towarzyszenie, rozeznanie, wejście w relację, Eucharystia
10:32 | 15.04.2020 | Wyświetleń: 1086 | Autor: ks. Paweł Kłys

– W tej wędrówce do Emaus można pokazać przynajmniej cztery ważne punkty w procesie ewangelizacji takiej jaką podpowiada Jezus. W ewangelizacji robionej na Jego sposób. – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Eucharystii celebrowanej w czwartym dniu oktawy Zmartwychwstania Pańskiego.

W homilii metropolita łódzki wymienił i omówił na podstawie ewangelii o Emaus cztery sposoby ewangelizowania, którymi posłużył się Jezus w rozmowie w uczniami.

Towarzyszenie ludziom, którzy utracili wiarę albo są w jakimś potężnym kryzysie wiary. – Oni odchodzą od Jerozolimy, od Kościoła, od wydarzeń paschalnych, bo mają tego dość. Towarzyszenie im ma formę słuchania i w tym słuchaniu Jezus zadaje pytania. Jezus jest bardzo ciekaw odpowiedzi tych dwu uczniów. – podkreślił kaznodzieja.

Rozeznanie – Jezus przejmuje inicjatywę i zaczyna wyjaśniać. To rozeznawanie Jezusa nie ma nic wspólnego z psychoanalizą dotyczącą postaw uczniów. Ono ma jedno pytanie – jaki jest obraz Jezusa. Jezus nie robi rachunku sumienia swoim uczniom – bo uciekli, nie trwali, byli nie wierni i nie słuchali. Rozeznanie dotyczy tego, w jaki sposób Słowo objawiło się w Jezusie. Tego dotyczy objaśnienie. Często rozeznanie kojarzy nam się z czymś zupełnie innym. – zauważył łódzki pasterz.

Wejście w relację, która jest przedłużona. – To jest to, czego się boimy jak ognia. Wydaje się nam, że wiarę można w kimś wzbudzić w tracie jednego spotkania. Wejście w relację jest niezwykle ważne w spotkaniu z młodym człowiekiem. Jeśli nie jesteś w żadnej relacji z młodym człowiekiem, to on nie będzie cię słuchał. Ta rzeczywista relacja prowadzi do łamania chleba. – dodał.

Eucharystia – pełnia wydarzenia ewangelizacyjnego. Aby do niej dojść, należy przejść po kolei przez powyższe etapy. Nie przeskakuje się tych etapów. Eucharystia jest ich zwieńczeniem. – dodał celebrans.

W codziennej porannej transmisji Mszy świętej z kaplicy domowej arcybiskupa Grzegorza dzięki transmisji internetowej na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej i telewizji regionalnej TOYA, uczestniczy blisko 10 tyś. wiernych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.