Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Pan Jezus chciał Kościoła, który jest Królestwem Boga
10:14 | 19.04.2020 | Wyświetleń: 1562 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Pan Jezus chciał Kościoła, który jest Królestwem Boga. Pan Jezus chciał takiej ludzkiej wspólnoty, która jest objawieniem królowania Boga”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Msza Św. była sprawowana w domowej kaplicy Księdza Arcybiskupa. We wstępie Abp Ryś powiedział, że „dziękujemy dziś Panu Bogu za to, że tak się objawia na przestrzeni wieków, pokazując swoją twarz Ojca bogatego w Miłosierdzie.”

W swojej homilii Metropolita Łódzki mówił za słowami św. Faustyny, że „Pan Jezus powiedział jej na rok przed śmiercią, że Jezus nie przyzna się do Kościoła- Oblubienicy z której nie tryska zdrój Miłosierdzia Jezusowego. Mówimy łatwo o tym, że z serca Jezusa tryska zdrój Miłosierdzia, ale Jezus mówi, że taki ma też być Kościół i ma tryskać zdrojem Miłosierdzia, ale Jezusowego. Zdajemy sobie sprawę, że miłosierdzie Boże, a ludzkie to dwie różne rzeczywistości.”

Przed błogosławieństwem Arcybiskup zapewnił, że mimo pewnego złagodzenia przepisów co do ilości wiernych w kościołach Msze Św. z kaplicy będą wciąż transmitowane. „W Katedrze na Mszy św. może być od jutra do 100 osób, ale są takie parafie, gdzie tych osób będzie mogło być 20. Dokąd dostęp do Eucharystii będzie utrudniony, dotąd będą transmisje.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.