Autor: Julia Saganiak
Wyświetleń: 1486
Abp Ryś: święty Józef jest człowiekiem kontemplacji i czynu!
Udostępnij

Ostatni dzień rekolekcji adwentowych rozpoczął się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Podczas homilii metropolita łódzki wskazywał na Słowo Boże jakim dzisiaj jest dla nas modlitwa Maryi - Magnificat. Ta modlitwa Słowami Boga przynosi wiele owoców, kształtuje konkretne postawy oraz porządkuje myślenie. - Magnificat jest modlitwą skupioną na Bogu, jest zachwytem nad Bogiem, a nie nad sobą. -podkreślał ksiądz arcybiskup

Słowo miłosierdzie kończy obydwie z dwóch części tworzące ten hymn. To właśnie miłosierdzie, które jest w Bogu, najbardziej zachwyca Maryję. Zostało ono pokazane jako skupienie Boga nad tymi, których pomijamy w naszym świecie. -To miłosierdzie jest Komunią, wspólnotą z tymi, którzy w świecie są ostatni.

Drugą część spotkania stanowiła nauka rekolekcyjna. Ksiądz arcybiskup odnosząc się do fragmentów z drugiego rozdziału Ewangelii św. Mateusza przypatrywał się św. Józefowi. Oblubieniec Maryi dostał bardzo trudne polecenie, musiał uciekać z własnej ziemi, aby zostać ocalony w świecie pogańskim. - Poukładane życie stało się krzyżem. Żeby przyjąć matkę i dziecko musi przyjąć wygnanie. Całe jego szczęście ma twarz krzyża. - mówił metropolita łódzki

Józef pokazuje nam jak wejść w tak trudne sytuacje. Tym co go prowadziło było Słowo od Boga. Nie usuwało krzyża, ale objaśniało jego sens. Papież Franciszek określił Józefa jako człowieka, który przekształca problem w szansę.

Słowem opisującym Józefa jest również milczenie. Ksiądz arcybiskup przybliżył jak to milczenie opisuje św. Jan Paweł II w piątym rozdziale adhortacji Redemptoris Custos: Milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef „uczynił”. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem „uczynkach” Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. W Józefie urzeczywistnia się także idealne przezwyciężenie pozornego napięcia między życiem czynnym i kontemplacyjnym możliwe dla tego, kto posiadł doskonałą miłość. Metropolita łódzki zauważył, że milczenie Józefa możemy odczytywać jako formę kontemplacji, pokorną modlitwę, wyrażającą miłość wobec Boga.

Udostępnij
Galeria zdjęć