„W Boże Narodzenie nauczycielem jest dziecko” | spotkanie opłatkowe w CSR
18:35 | 17.12.2019 | Wyświetleń: 1053 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Przedstawieniem jasełkowym rozpoczęło się spotkanie opłatkowe w Centrum Służby Rodzinie. Dzieci które są podopiecznymi świetlicy środowiskowej przy CSR, przypomniały co jest najważniejsze w świętach Bożego Narodzenia.  

Ks. Paweł Kutynia witając wszystkich przybyłych na spotkanie podkreślił, że Centrum Służby Rodzinie jest wyjątkowym miejscem, bo łączy wiele dzieł. „Gromadzi nas tu serce i myśl o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Dziękuję wam bardzo za wszystko co nam dajecie i że o tym miejscu pamiętacie”- zaznaczył dyrektor CSR.

Życzenia złożył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. „Przeżyliśmy dziś Boże Narodzeni. Dlaczego? Dlatego, że w Boże Narodzenie nauczycielem jest dziecko (…) Dzieci dały nam dzisiaj fantastyczną lekcję. Były dla nas wyjątkowymi nauczycielami, bo wszystkim nam przypomniały jak się urządza święta w domu, a największą lekcję nam dały składając życzenia. Całkowicie mnie zaskoczyli przy życzeniach prosząc o przebaczenie. Kiedy dorośli się tego nauczą od dzieci, że można przeprosić w Boże Narodzenie to świat może być zupełnie inny. To jest dla nas wielka lekcja”- mówił Metropolita Łódzki.

Następnie był czas na dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.