Archidiecezja Łódzka
Jak budować relacje w rodzinie? – spotkanie abp. Rysia z Łódzkim Klubem Ojca
22:33 | 30.10.2019 | Wyświetleń: 1583 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jako rodzice macie prawo domagać się szacunku. Macie prawo powiedzieć swoje, a wasze dzieci mają prawo to uszanować, ale nie mają obowiązku za tym pójść! Mogą pójść tak, jak będą chcieli. Nawet do takiego momentu, kiedy będziecie płakać i modlić się, by wasze dzieci wróciły do tego, co jest najważniejsze. Ale to jest ich prawo do podjęcia takiej albo innej decyzji. – zaznaczył abp Ryś.

„Jak budować relacje w rodzinie?” to temat wykładu, który dla członków i sympatyków łódzkiego Klubu Ojca wygłosił w środę 30 października arcybiskup Grzegorz Ryś. W spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi wzięło udział ponad 100 mężczyzn w różnym wieku.

W wykładzie metropolita łódzki przybliżył słuchaczom cztery postacie, wśród których znaleźli się: biblijny Tobiasz, św. Teresa Benedykta od Krzyża, św. Tomasz More oraz Hermas z II wieku. Wskazując na te postacie łódzki pasterz opowiedział o ich relacjach rodzinnych i ich wierze w Pana Boga.\

Tłumacząc Boże przykazanie: czcij ojca swego i matkę swoją prelegent powiedział – twój ojciec i twoja matka muszą w twoim życiu dużo ważyć – muszą być w twoim życiu poważnym ciężarem. To co mówią, to kim są, jest dla ciebie ważne. Nieraz jest tak, że musimy ważyć różne opinie, różne sytuacje. Co przeważy? – To twój wybór, ale nie możesz lekceważyć tego kim są dla ciebie ojciec i matka. Oni mają w twoim życiu ważyć! – zauważył prelegent.

– Kiedy dzieci się robią dorosłe, to wtedy widać czy miałeś te dzieci dla ich samych, czy siebie samego! (…) Ty czegoś chcesz dla swojego dziecka, wiesz co jest dla niego dobre, masz doświadczenie o wiele dłuższe, wiesz jak świat wygląda i jest taka pokusa, by zadecydować za niego. Ty nie możesz zadecydować za niego! Wtedy – tak naprawdę – zaczyna się IV przykazanie. Ono dotyczy relacji między ludźmi dorosłymi. – zaznaczył arcybiskup.

Po wykładzie był czas na zadawanie pytań metropolicie łódzkiemu.

– Łódzki Klub Ojca spotyka się w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 19:00 w Zespole Szkół Salezjańskich (ul Wodna 36) w auli św. Jana Pawła II. – informuje Daniel Fortuna – lider łódzkiego Klubu Ojca. – W tych spotkaniach biorą udział łódzcy ojcowie, którzy dzielą się swoim doświadczeniem rodzinnym. Łódzki Klub Ojca organizuje także cykl spotkań – działam z dzieckiem –  w czasie których ojcowie wraz ze swoimi dziećmi gotują i pieczą. – dodaje organizator dzisiejszego spotkania. Łódzki Klub Ojca działa w ramach ogólnopolskiej organizacji tato.net.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.