Archidiecezja Łódzka
Spotkanie opłatkowe duchowieństwa Archidiecezji Łódzkiej
15:11 | 23.12.2019 | Wyświetleń: 1776 | Autor: ks. Paweł Kłys

Arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś, arcybiskup senior Władysław Ziółek, biskup Ireneusz Pękalski, biskup Marek Marczak i biskup senior Adam Lepa, spotkali się 23 grudnia br. z kapłanami i osobami konsekrowanymi na bożonarodzeniowym opłatku. Spotkanie stało się też okazją do złożenia życzeń imieninowych biskupowi seniorowi Adamowi Lepie, który już jutro będzie obchodził swoje święto. Opłatek odbył się w domu arcybiskupa łódzkiego przy ul. Skorupki 1.

Na początku spotkania został odczytany fragment Ewangelii św. Łukasza odnoszący się do Narodzenia Jezusa, a następnie w imieniu duchowieństwa życzenia złożył ks. prał. Roman Łodwig, dziekan dekanatu Łódź Retkinia – Ruda.

Ksiądz arcybiskup odpowiadając na życzenia, podziękował za wszystko księżom biskupom oraz wszystkich duchownym obecnym na spotkaniu, a na ich ręce księżom diecezjalnym i zakonnym posługującym w Kościele Łódzkim.

Składając życzenia metropolita łódzki powiedział: – życzę sobie i nam wszystkim, którzy ten Kościół łódzki stanowimy i dla niego jesteśmy pasterzami, by Duch Święty nas uruchamiał do inicjatywny. Byśmy nie zajmowali biernie przestrzeni. Przestrzeń mamy – kościoły są, plebanie są – instytucję mamy. Jest pytanie o nasza inicjatywę, byśmy nie tracili czasu, tylko na to, że reagujemy na jedno, drugie, trzecie. We wcieleniu Bóg pokazuje jak odważnie ma inicjatywę. Kto wyobrażał sobie tak wcielenie Boga, że narodzi się w stajni i będzie złożony w żłobie. Jak Bóg jest odważny w inicjatywach. Takiej Bożej odwagi – bo ona nie bierze się z niczego innego, jak z miłości – wam życzę! Życzę wam zapatrzenia się w Boga, który wychodzi z siebie, żeby przyjść do nas i podejmuje inicjatywę a nie tylko zajmuje przestrzeń. – zaznaczył arcybiskup łódzki.

Następnie metropolita złożył życzenia księdzu biskupowi Adamowi, który już jutro będzie obchodził swoje imieniny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.