Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś o dobru wspólnym | dzień skupienia dla przedsiębiorców
09:30 | 03.04.2019 | Wyświetleń: 1741 | Autor: Antoni Zalewski

„My sobie jesteśmy wszyscy nawzajem potrzebni jak organizm. To nie jest tylko kolektyw, to nie jest tylko zbiór. Nie ma czegoś takiego jak zbawienie pojęte indywidualistycznie. Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemie po to, aby powiedzieć: Piotr, będziesz zbawiony. Przyszedł powiedzieć: Królestwo Boże jest blisko was. To znaczy, że spotyka każdego z nas osobiście, ale to spotkanie przekłada się później na nasze wzajemne relacje ze sobą. Nie jest tak, że my jesteśmy z Bogiem, ale obok siebie”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w dniu skupienia dla przedsiębiorców, które miało miejsce w parafii św. Anny w Łodzi.

W swojej konferencji Pasterz mówił o dobru wspólnym. „Dobro wspólne to takie określenie, które w nauczaniu kościelnym, zwłaszcza w tym co nazywamy Nauką Społeczną Kościoła jest ważne. Trzeba najpierw zacząć od słowa dobro. Chrześcijanie rozumieją je bardzo szeroko. Właściwie każdy by, to co jest stworzone jest dobre. Taki jest przekaz Księgi Rodzaju i opisu stworzenia. Stąd się bierze taka wykładnia, już bardziej w dziejach teologii, utożsamianie dobra z bytem. Św. Tomasz z Akwinu nazywał złem brak dobra. Dobrem jest zdrowie, a złem jest brak zdrowia.”

Dalej Metropolita łódzki mówił, że „chrześcijaństwo nie jest indywidualistyczne. W chrześcijaństwie jest ważna osoba, to prawda. Chrześcijaństwo jest zawsze ofertą skierowaną do osoby, nie do jakiegoś kolektywu. Zawsze najpierw do osoby. Papieże ostatni podkreślają nieustanie, że wiara polega na spotkaniu osoby jaką jest Jezus Chrystus, z osobą jaką jestem ja i każdy człowiek. Osoba jest w centrum chrześcijaństwa. To prawda, ale nie oznacza to, że Pan Jezus zbawia nas pojedynczo. Na Soborze Watykańskim II zapisano taki test: spodobało się Bogu zbawiać ludzi nie pojedynczo bez wzajemnych do siebie odniesień. Bóg ma wiedzę o człowieku, bo go stworzył. Zna człowieka i znając go wie, że nie może człowiek osiągnąć zbawienia w izolacji, ale potrzebuje robić to we wspólnocie. Ta wspólnota to nie jest tylko coś zewnętrznego, bo jak mówimy w chrześcijaństwie o wspólnocie to używamy pojęcia ciała. W ciele wszyscy są nawzajem sobie potrzebni.”

W gronie rekolekcjonistów obok. Abp. Grzegorza Rysia znaleźli się także o. Wojciech Jędrzejewski, ks. Arkadiusz Lechowski. Głos zabrał też Krzysztof Wąsowski, prawnik, przedsiębiorca, Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II – najmłodszego katolickiego rycerskiego bractwa na świecie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.