Autor: Julia Saganiak/Niedziela Łódzka
Wyświetleń: 1002
Nieszpory w Chemin Neuf | Dni modlitw o Jedność Chrześcijan

W ekumenicznej wspólnocie Chemin Neuf w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyły się uroczyste nieszpory z udziałem przedstawicieli różnych wspólnot chrześcijańskich. 

Spotkanie w Międzynarodowej Katolickiej Wspólnocie, która od kilku lat ma swój dom w centrum Łodzi, rozpoczął o. Peter Seyfried. Wyraził radość ze spotkania, podczas którego wsłuchiwano się w słowo Boże, śpiewano psalmy oraz modlono o jedność. 

Następnie, ks. Adam Strojny powiedział świadectwo o swoim doświadczeniu w pracy ekumenicznej. 

Po wysłuchaniu Ewangelii komentarz powiedział ks. Arkadiusz Raszka, duchowny z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wyjaśniał, że w podanym fragmencie czytaliśmy o czterech powołanych apostołach, których łączyło rybołówstwo. Mimo że każdy z nich będąc inny, podjął decyzję o realizowaniu misji Pana.  - My też jesteśmy różni. Nie tylko osobowościowo, ale także różnimy się wyznaniowo, a te różnice przysparzają nieco więcej problemów. Określamy siebie mianem sióstr i braci w Chrystusie, ale jak to w rodzinie - różnie bywa. 

Duchowny podkreślał, że w całej istocie tych dni nie chodzi o jednolitość, ale o jedność, do której wzywa Jezus. - Łowienie ludzi, to wciąganie ich do Dobrej Nowiny. To wciąganie ich w Bożą miłość, po to by mogli doświadczyć bezwarunkowej miłości, akceptacji Bożego przebaczenia, aby mogli odnaleźć, jak powiedział to Luter, miłosiernego Boga - powiedział duchowny luterański. 

Na zakończenie ks. Raczka podkreślał, że jesteśmy powołani także do tego, by czynem pokazywać miłość i zachęcać tym ludzi do wypełnienia misji danej od Boga. 

W kolejnej części spotkania wszyscy odmówili modlitwę o jedność chrześcijan, po której Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział o istocie przeżywanego czasu. - W naszej modlitwie o jedność chodzi o coś znacznie innego niż tylko jedność Kościoła. Niezależnie od tego, jak ta jedność Kościoła jest ważna, chodzi o coś znacznie ważniejszego. Kościół jest wezwany przez Pana nie sam dla siebie, jest wezwany jako narzędzie, sakrament, skuteczne narzędzie laski - podsumował metropolita łódzki. Ostatecznie więc chodzi o jedność między wszystkimi ludźmi, o którą, dzięki Bożej łasce, będą zabiegać chrześcijanie. 

Katolicką ekumeniczną wspólnotę Chemin Neuf założył Laurent Fabre we Francji w 1971 roku. Przygodę życia we wspólnotowym naśladowaniu Chrystusa podejmują małżeństwa, osoby konsekrowane i osoby stanu wolnego, kobiety i mężczyźni, chrześcijanie różnych Kościołów i różnych kultur. Podczas spotkań doświadczają bogactwa różnorodności i pojednania z tymi, do których pozornie nie jest im najbliżej. 

Powołani do ekumenizmu nieustannie modlą się o jedność chrześcijan i potrzebne łaski do przezwyciężania wszelkich podziałów. Katolicy, protestanci, ewangelicy, zielonoświątkowcy, prawosławni i anglikanie prowadzą działania, które mają na celu otworzenie się i doświadczenie Bożej miłości. Chemin Neuf znajduje się w 30 krajach, pośród których posługuje 2400 osób.