Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: relacja mistrz – uczeń to jest dusza życia uniwersyteckiego, to jest dusza nauki!
14:38 | 02.10.2018 | Wyświetleń: 1163

– Relacja mistrz – uczeń to jest dusza życia uniwersyteckiego, to jest dusza nauki. Stać się jak dziecko i dać się komuś zrodzić. – mówił do studentów łódzkich uczelni teologicznych arcybiskup Grzegorz Ryś.

Mszą świętą celebrowaną 2 października w bazylice archikatedralnej zainaugurowano nowy rok akademicki 2018/2019 w łódzkich uczelniach teologicznych. W liturgii uczestniczyli rektorzy wyższych uczelni Łodzi, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz studenci rozpoczynający w tym roku swoją przygodę z teologią.

W homilii łódzki pasterz pytał uczestników liturgii – czy kiedy wchodzimy w obszar studiów, czy kiedy wchodzimy w naukę, wchodzimy w obszar Królestwa Bożego, królowania Boga? (…) Jezus zaprasza nas: wejdźcie do Królestwa Niebieskiego. Wejdźcie! Czy my to robimy? Czy też szukamy innej rzeczywistości, która ma swoją własną bramę? Potrzeba dziś odpowiedzi osobistej! Nie chodzi o odpowiedź teoretyczną, ale o to, na ile jest w nas samych dążenie do prawdy, uprawianie nauki wszystko jedno na jakim etapie, na jakim szczeblu. – zaznaczył.

–  Nie chcemy wchodzić w całą tę rzeczywistość nauki, studiów inaczej, jak przez bramę, którą jest Jezus Chrystus! Wchodzimy w obszar królowania Boga! Chcemy Bogu powiedzieć – tak – taka jest nasza odpowiedź! Chcemy wpisać tę całą rzeczywistość studiów, poznawania wiedzy w nasze dążenie do Ciebie, w naszą podległość Tobie Panie!- kontynuował.

Metropolita łódzki zwrócił uwagę na to, że – najważniejsze w uprawianiu nauki jest spotkać w swoim życiu mistrza. Największym szczęściem w życiu studenta jest spotkać swojego mistrza. Urodzić się do studiowania z czyjejś pasji, z czyjejś wiedzy, z czyjegoś uprawiania nauki, z czyjegoś dążenia do prawdy. Urodzić się z kogoś. Mieć świadomość swojego mistrza. – tłumaczył.

Po zakończeniu liturgii w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyła się dalsza części uroczystości, którą rozpoczął śpiew Gaude Mater Polonia, po którym głos zabrał ks. dr Sławomir Sosnowski, który wskazał na nowości, które związane są z afiliacją łódzkiego seminarium do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz wprowadzeniem do toku studiów seminaryjnych dodatkowego roku –  roku propedeutycznego.

Zaprezentowano także dwa sprawozdania z funkcjonowania łódzkich uczelni teologicznych w roku akademickim 2017/ 2018, a następnie najmłodsi studenci złożyli ślubowanie i odebrali indeksy.

W wykładzie inauguracyjnym zatytułowanym „Wykorzenieni z własnego ogrodu – witajcie w świecie  millenialsów” rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina  zwrócił uwagę na pokolenie młodych ludzi, którzy wstępują w progi wyższych uczelni ale w swojej codzienności żyją bardziej w świecie wirtualnym niż realnym, bardziej zabiegają o swój wizerunek w mediach społecznościowych niż o realne funkcjonowanie w świecie rzeczywistym. Dając konkretne przykłady kreowania rzeczywistości wirtualnej  prelegent podkreślił, że wielu młodych chce życie przyjemne i komfortowe zestawić z życiem wiary, które stawia konkretne wymagania. – Jest to próba godzenia dwóch światów, tego nowoczesnego i katolickiego. Trudno znaleźć receptę na pogodzenie chrześcijaństwa z destrukcyjną  współczesnością. Trudno  pogodzić hedonizm z głęboką wiarą. – Jest to dylemat młodych ludzi dzisiaj, a może nawet dylemat Kościoła. – zaznaczył profesor.

Kończąc rektor PWTW stwierdził – młodzi są jak łąka na wiosnę po zimie. Może być na tej łące dużo brudu, może być wiele rozpadających się resztek, ale w wiośnie jest taka siła, że wszystko przezwycięża. Zieleń trawy pokonuje nawet zimową szarość, a kwiaty wyrastają nawet na butwiejących resztkach. W  młodzieży jest jakaś ogromna siła i moc przemiany, dlatego w młodzieży jest jednak nadzieja! – zakończył.

Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi roku akademickim 2018/2019 do kapłaństwa przygotowywać się będzie 52 alumnów, w tym 7 diakonów.