Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: tu nie chodzi o nikogo z nas, tu chodzi o Kościół!
22:53 | 20.01.2019 | Wyświetleń: 2114 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Ze względu na Syjon nie umilknę! Żeby nie umilkła wasza modlitwa o jedność chrześcijan! Żeby nie trwała jeden dzień lub tydzień, ale była modlitwą ciągłą, bo tu chodzi o Syjon,  bo tu chodzi o Kościół! Tu nie chodzi o nikogo z nas, tu nie są względy osobiste, tu chodzi o dobro przekraczające nas wszystkich, przekraczające każdego z nas, tu chodzi o Kościół. Ze względu na Kościół nie umilknę! Żebyście nie milkli w modlitwie za Kościół, o jedność! Pan wam odpowie na waszą modlitwę. Odpowie męstwem, odpowie pragnieniami, by pójść tam, gdzie myśmy nie mieli odwagi chodzić. By szukać jedności dalej, niż myśmy się odważyli jej szukać! – apelował metropolita łódzki.

W regionie łódzkim trwają Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. W trzecim dniu uczestnicy modlitw ekumenicznych wzięli udział we Mszy świętej w katedrze rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Łodzi. Liturgię, której przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś koncelebrowali ks. bp Marek Marczak oraz zgromadzeni kapłani.

– Gromadzimy się w najstarsze święto chrześcijańskie tzn. w niedzielę. Ta niedziela dla nas katolików jest szczególnym dniem modlitwy o jedność chrześcijan. Gościmy na naszej liturgii  przedstawicieli wszystkich Kościołów, jakie obok Kościoła Katolickiego funkcjonują w naszym mieście i w naszej diecezji. – mówił we wstępie do liturgii metropolita łódzki. Ksiądz arcybiskup witając księży biskupów i duchownych z bratnich Kościołów Chrześcijańskich zwrócił uwagę na to, że na dzisiejszej wieczornej modlitwie obecni są także: ks. bp Marek Izdebski – superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, który dziś popołudniu brał udział w centralnym nabożeństwie ekumenicznym w Warszawie, ale przyjechał do lodzi by wspólnie się modlić oraz ks. Eugeniusz Fiedorczuk reprezentujący nieobecnego biskupa prawosławnego.

W czasie Eucharystii czytania ze Starego i Nowego Testamentu czytali duchowni w Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Po odczytaniu ewangelii przez diakona słowo biskupa prawosławnego odczytał ks. Eugeniusz Fiedorczuk proboszcz katedralnej parafii prawosławnej w Łodzi.

– Świat nigdy nie chciał przyjąć Chrystusa takim, jakim on jest. – mówił ks. Eugeniusz. –  Świat zawsze pragnął ziemskiej, cielesnej chwały, doczesnego przepychu. Dzisiejszy świat pragnie chwały, pragnie pychy, pragnie próżności, bo nie rozumie czym jest wiara, nie rozumie kim jest Bóg! Dziś nawet ci, którzy szukają Boga, pragną znaleźć takiego Boga, który pasowałby do ich własnych upodobań. Nie chcą bowiem przyjąć Boga takim, jakim On jest w rzeczywistości. – podkreślił kaznodzieja.

Po homilii miało miejsce chrzcielne wyznanie wiary, które w Kościele Rzymskokatolickim odmawiane jest w Wigilię Paschalną. Następnie w modlitwie powszechnej prośby zanoszone były przez poszczególnych duchownych Kościołów Chrześcijańskich ziemi łódzkiej.

Wyjątkową chwilą dzisiejszej Eucharystii była Modlitwa Pańska – odmawiana przez wszystkich duchownych i wiernych świeckich oraz moment przekazania znaku pokoju.

Przed błogosławieństwem kończącym liturgię metropolita łódzki podziękował wszystkim za wspólną modlitwę i zaapelował do studentów, którzy jak co niedziela uczestniczyli w swojej tzw. „dziewiętnastce”, by włączyli się we wspólną modlitwę o jedność Kościoła.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.