Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Jezus pyta: kochasz Mnie, czy swoje wyobrażenia? – Kościół Prymatu Piotra
01:41 | 06.12.2018 | Wyświetleń: 7510 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jezus tutaj uczy miłości. Trzy razy pyta Piotra, bo ten trzy razy się Go zaparł. Pyta go przy ognisku, bo przy ognisku się Go zaparł. Zrobił wszystko, żeby mu pokazać – okazałeś się słaby, powiedziałeś trzy razy, że mnie nie znasz. Paś owce moje – kocham cię. Ty kochasz Mnie? Kochasz mnie, choć ja okazałem się innym niż oczekiwałeś? – mówił w homilii abp Grzegorz Ryś.

Eucharystią w Kościele Prymatu Piotra zakończył się trzeci dzień ekumenicznej Pielgrzymki do Ziemi Świętej. Stojąc nad brzegiem Jeziora Galilejskiego pątnicy wysłuchali fragmentu ewangelii opowiadającego o dialogu Chrystusa z Piotrem, któremu Nauczyciel z Nazaretu powierza opiekę nad Kościołem jako Owczarnią.

W homilii, metropolita łódzki przypomniał postawę Piotra, który z miłości do Jezusa chciał oddać za Niego swoje życie. – tam gdzie ja idę, ty teraz pójść nie możesz, ale potem pójdziesz. Piotr się dalej zaklina – ja pójdę. Ale zaraz potem była noc z wielkiego czwartku na wielki piątek i zobaczył Piotr, że nie pójdzie, tylko ucieknie. A teraz Jezus mu mówi – pójdź za mną. Myślę, że macie w swoim życiu takie sytuacje, ja przynajmniej miałem – że mówię Jezusowi zrobię dla ciebie to i to, a Jezus uśmiechał się pod nosem –  poczekał na tę noc z czwartku na piątek i wiedział, że nic nie zrobię, że zrobię dokładnie odwrotnie. To jest dość gorzka prawda o sobie samym. Naobiecywałeś, myślałeś, że dasz radę – nie dałeś rady! Strach cię zjadł, zło cię zjadło, grzech się zjadł, zdrada cię zjadła! I kiedy masz już to doświadczenie, że nie dasz rady, On żyjący przychodzi do ciebie i mówi – chodź za mną, teraz chodź za mną! Teraz dasz radę! To jest ewangelia o Bogu, który nie traci nadziei, co do człowieka. – zauważył celebrans.

– Mnie kochasz, czy swoje wyobrażenie? – pytał w homilii abp Ryś. –  Kochacie Jezusa, który jest Kościołem? Pasuje do waszych wyobrażeń? W wielu miejscach nie pasuje! Macie marzenie, macie oczekiwanie, ale by to było fajnie, gdyby był inny. Jest taki jest. Kochacie Go? Miłość to nie jest naciąganie kogoś do swoich pragnień, do swoich oczekiwań. Miłość to jest przyjęcie osoby takiej jaka jest. I to oczywiście te osoby ciągnie w górę – nie ma wątpliwości. Ponieważ Jezus Szymona zaakceptował takiego jaki był, to Szymon dorósł do męczeństwa. Jak kochasz kogoś naprawdę, to on w tym rośnie! Nie musisz mu mówić, że jest głupi, niedouczony, grzeszny itd. Kochaj taką osobę, taką jaka ona jest, a nie swoje o niej marzenia.  – podkreślił łódzki pasterz.

Ekumeniczny wymiar liturgii został podkreślony poprzez intencję liturgii, którą łódzki pasterz celebrował za ks. Eugeniusza Fiodorczuka – proboszcza prawosławnej parafii katedralnej w Łodzi, który w tym roku obchodzi 25. rocznicę świeceń kapłańskich.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.