Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Jezusa prowadziło słowo Boga | Niedziela Palmowa 2020
10:15 | 05.04.2020 | Wyświetleń: 919 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Dzisiejsze bogate słowo Boże jak mówi Izajasz jest nam dane na pokrzepienie, bo wszyscy jesteśmy strudzeni. Jesteśmy strudzeni, wszyscy potrzebujemy pomocy i Pan nam pomaga krzepiącym słowem”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas swojej homilii w Niedzielę Palmową.

Metropolita Łódzki pytał, po co jest nam potrzebne krzepiące słowo? „Jak nie dostaniemy krzepiącego słowa to uciekniemy. Pierwsza reakcja człowieka na krzyż to ucieczka. Nie wchodzę, odwracam się, zasłaniam się”- wyjaśnił Abp Ryś. Dalej podkreślił, że to nie żołnierze zaprowadzili Jezusa na mękę. „Jezusa powiodło słowo. Słowo wprowadza Go w sytuację krzyża. Wtedy nie ucieka, wtedy się nie odwraca. To nie jest tak, że słowo nam zabiera krzyż, ale jest tak, że słowo nam go objaśnia tak, że mogę wejść w to doświadczenie i zrozumieć jego sens.”

Dalej w swoim słowie Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że „Słowo Boga nie mówi nam,  że historia człowieka to jest prosta bajka z happy endem, wszystko poukłada, wszystko cudownie, od sukcesu do sukcesu. Nie. Szczęście jest na końcu. Słowo się wypełni mówi Jezus. Słowo się wypełnia do dnia Bożego. Słowo się wypełnia do tego momentu w którym Bóg objawi swoją władze ostatecznie. Zło zostanie ostatecznie zwalczone. Wtedy się okaże kto miał rację, a czyje drwiny były głupie i puste. To jest moment walki o lud Boga.”

„Krzyż, epidemia: można się obrócić i uciec, albo jest słowo które cię przez to przeprowadzi. Tak, to cię kosztuje, to jest cierpienie i dramat,  ale gdy słuchasz tego słowa to wycofasz się? Nie wycofasz się”- dodał Abp Ryś.

Na koniec homilii Metropolita łódzki podkreślił, że „ta niedziela jest pokrzepiająca. Męka Pańska jest pokrzepiająca i mówi nam, że Bóg trzyma rzeczywistość w swoich rękach. Nie dzieje się nic takiego o czym słowo wcześniej nie powiedziało. Tylko Go słuchaj. Ono cię przeprowadzi prze tę sytuację, tak, że będziesz musiał się zaangażować. Nie uciekniesz i się nie odwrócisz. Nic zewnętrznego cię do tego nie namówi, ale słowo które cię w środku opanuje przeprowadzi cię. Słowo pokrzepiające. Historia świata rozwija się po myśli Boga. Tylko etapy też muszą być po Bożemu i nasze zaangażowanie też musi być po Bożemu.”

Przed błogosławieństwem Abp Ryś zaprosił wszystkich do udziału w rekolekcjach dla Łodzi, które rozpoczynają się dziś wieczorem i transmitowane będą przez kanał AŁ. Natomiast w Wielki Piątek o godzinie 15 na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej będzie wyemitowana Ekumeniczna Droga Krzyżowa do udziału w której zachęcił Metropolita Łódzki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.