Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś o ojcostwie | konferencja dla rodziców i nauczycieli
16:05 | 19.01.2019 | Wyświetleń: 2009 | Autor: Antoni Zalewski

Na wydziale geograficznym Uniwersytetu Łódzkiego pod hasłem „Czy w Twoim domu rośnie bohater?” odbyła się konferencja dla rodziców i nauczycieli. Organizatorem tej konferencji jest Fundacja Żywioły.

Celem tej konferencji było przedstawienie rodzicom, nauczycielom i osobom, którym bliskie jest wychowanie w wartościach, różnych sposobów towarzyszenia dzieciom w mądrym wzrastaniu. W konferencji wzięli udział: Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, Jacek Pulikowski, Magdalena Trepińska, a także Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie.

Ksiądz Arcybiskup w swojej konferencji opowiadał o ojcostwie na przykładzie przypowieści o synu marnotrawnym. Zachęcamy do wysłuchania konferencji Metropolity Łódzkiego, która znajduje się w filmie poniżej.

„Mam fantastyczne doświadczenie ojcostwa z własnej rodziny, a także mam takie doświadczenie, że czasem ktoś mówi do mnie ojcze. Mam też takie doświadczenie spotkań z rodzicami, którzy mają dzieci dorosłe ,albo za minutę dorosłe. To jest bardzo wile rozmów, ale wszystkie zaczynają się od pytania: co ja złego zrobiłem, albo gdzie się pomyliłem, że moje dziecko postępuje tak, a nie inaczej”- mówił Metropolita Łódzki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.