Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: nasza relacja z Jezusem sprowadza się ostatecznie do tego, żeby Jezusa spożyć w Eucharystii
10:38 | 28.04.2020 | Wyświetleń: 851 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jeśli człowiek się podda dziełu Boga, a poddanie polega na tym, że biorę ten Chleb, którym jest Jezus i Go spożywam, jeśli poddaję się dziełu Boga –i otwieram uszy, i pozwalam Duchowi Świętemu dotknąć serca Jego słowem, to staję się kimś, kogo pragnienia są absolutnie zaspokojone. – podkreślił arcybiskup Grzegorz.

W kolejnym dniu trwającej pandemii COVID19 – w czasie której pozostajemy w izolacji, metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś przewodniczył Mszy świętej transmitowanej przez kanał YouTube Archidiecezja Łódzka oraz miejską telewizję TOYA.

Celebrans odwołując się liturgii słowa zauważył, że – nie wystarczy być przy Jezusie. Nie wystarczy Go słuchać. Nie wystarczy Mu towarzyszyć, ale trzeba Go spożyć. Wtedy dzieje się proces przetrawienia, ale odwrotny niż w naturalnym porządku. Bo kiedy spożywamy chleb zwyczajny, to nasz organizm, go trawi i przerabia na siebie samego. Ale kiedy spożywamy Chleb, którym jest Jezus, to trawienie następuje w drugą stronę – to On nas trawi i my stajemy się Nim! To jest kres naszych pragnień!- podkreślił kaznodzieja.

Msze święte celebrowane codziennie w kaplicy domowej przez metropolitę łódzkiego są transmitowane od 13 marca, na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej, stronie www.archidiecezja.lodz.pl, miejską telewizję TOYA, a w niedzielę i święta także przez TVP3 Łódź.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.