Archidiecezja Łódzka
Nazaret – miejsce gdzie Bóg działa wielkie rzeczy! – ekumeniczna Pielgrzymka do Ziemi Świętej #1
23:00 | 03.12.2018 | Wyświetleń: 7452 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Co was może zatrzymać w miejscu, gdzie nic się nie dzieje? Maryję zatrzymało Słowo Boże. Ona rozmawia z Bogiem przy pomocy Słowa, przy pomocy Biblii. A Ciebie, co może zatrzymać w twoim Nazarecie? – pytał arcybiskup Grzegorz Ryś.

Ponad 300 osób bierze udział w pierwszej Ekumenicznej Pielgrzymce z Łodzi do Ziemi Świętej. W tym wyjątkowym wydarzeniu wspólnie uczestniczą duchowni i wierni Kościoła Katolickiego oraz Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w łódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej.

ZOBACZ TAKŻE: ROZPOCZĘCIE EKUMENICZNEJ PIELGRZYMKI Z ŁODZI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – 2018

Pierwszym elementem rozpoczynającym wspólne pielgrzymowanie po śladach Jezusa było nabożeństwo Słowa Bożego w bazylice Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Nazarecie. Tam wspólnym modlitwom przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś – pomysłodawca i inicjator tej ekumenicznej wyprawy.

W czasie liturgii czytanie z proroctwa Izajasza przeczytał ks. Wiesław Kamiński – proboszcz katolickiej parafii św. ap. Piotra i Pawła w Łodzi, drugie czytanie ks. Semko Koroza – proboszcz parafii Ewangelicko – Reformowanej w Łodzi, a ewangelię zwiastował ks. bp Marek Izdebski – biskup Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w R.P.

W homilii metropolita łódzki pytał słowami ewangelisty – Czy może być co dobrego z Nazaretu? Nazaret jest miejscem, gdzie Bóg nie ma prawa działać! Nie dlatego, że Nazaret miałby być jakiś grzeszny, okropny. Nie żeby tu mieszkali ludzie jak najbardziej chciwi, najbardziej cudzołożni lub najwięksi bałwochwalcy. Nie oto chodzi. Nazaret jest miejscem gdzie się nic nie dzieje. (…) Bóg może działać w jakiś miejscach specjalnych: może działać w świątyni, może działać w Jerozolimie, ale w Nazarecie? Nic nie może być z Nazaretu! – tłumaczył ksiądz arcybiskup.

– My uciekamy z takich miejsc jak Nazaret. To jest przekleństwo urodzić się w takim miejscu jak Nazaret. Jestem za mały, za słaby, a moja rodzina jest najmniejsza, nie mam się o kogo oprzeć. Nic w życiu nie osiągnę. Uciekam stąd. To jest jednak to miejsce, które Bóg wybiera. Jezus Chrystus tu się narodził, nie dlatego, że tu Go dopadło tylko dlatego, że je wybrał, aby nam pokazać, że takie są Boże wybory! – zaznaczył metropolita łódzki.

– Myślę, że każdy z nas jest dziś wezwany, aby nazwać swój Nazaret w życiu. Mam takie miejsca, które zasadniczo kocham w swoim życiu. A znasz te miejsca, w których jestem nikim? Znacie takie miejsca, o których mówicie – nie mam w nich upodobania, tam się nic nie stanie? To są te miejsca, w których Bóg mówi wybierz to! Nie traktuj tego jako przekleństwo, ani jako klęskę w życiu. Bo to jest miejsce, gdzie ja mogę w mocny sposób działać, gdzie ja mogę w niemożliwy sposób działać! Te fragmenty życie, które uważamy za swoje przekleństwo, są miejscami w których Bóg na nas czeka ze swoją łaską, ze swoją mocą. To są te miejsca, w których sprawi, że my będziemy mogli uczynić dzieła zbawcze dla świata! – podkreślił łódzki pasterz.

Po homilii duchowni przekazali uczestnikom pielgrzymki Biblię mówiąc – dla Boga nie ma Słowa niemożliwego, a uczestnik odpowiedział słowami Maryi – niech mi się stanie według twojego słowa!

Następnie po błogosławieństwie kończącym liturgię pątnicy udali się na spoczynek, aby jutro wyruszyć i odwiedzić kolejne miejsca związane z Historią Zbawienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.