Archidiecezja Łódzka
Msza Św. w Uroczystość Chrystusa Króla z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem
13:00 | 22.11.2020 | Wyświetleń: 500 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Chrystus dzieli się z nami swoim królowaniem- królowaniem pełnym miłości, godności i troski o innych- mówił podczas homilii w Uroczystość Chrystusa Króla Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Dzisiejsza Ewangelia to jeden najważniejszych tekstów, który jak mówi papież Franciszek- trzeba znać jeśli chce się być świętym. To fragment o uczynkach miłosierdzia z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, który dziś rozważamy. My ten tekst dzisiaj czytamy ze względu na Uroczystość Chrystusa Króla. To co Kościół nam podpowiada dzisiaj w przeniknięciu tego tekstu – to spojrzenie na Chrystusa, który jest Królem- mówił rozpoczynając rozważnie dzisiejszej Ewangelii Abp Ryś.

Dalej Ksiądz Arcybiskup objaśniał, że Jezus w tej Ewangelii pokazuję się jako Król, ale nie po to żeby pokazać swoją władzę. To królowanie ma inny cel- taki żebyśmy z Jezusem zasiedli na tronie. On chce nam dać Królestwo. Nie chodzi mu o swoją chwałę, czy swoje wywyższenie. Chodzi mu o to, żeby każdy z nas odkrył w sobie godność królewską. On po to umarł, żeby każdy z nas odkrył tą królewską godność.

„Jezus jest tu królem, ale królem sługą- który siebie nie wywyższa- podkreślał Łódzki Pasterz. Władza Jezusa nas wynosi, podkreśla naszą godność. Chrystus nie chce być sam na tronie. To jest kompletna odwrotność tego co się dzieje w świecie. My traktujemy ludzi jako rywali do swojej władzy, a Chrystus każdego chce posadzić koło siebie na tronie. Tam jest miejsce dla każdego”- powiedział Metropolita Łódzki.

„To jest właściwy obraz Boga. Jeśli my nie będziemy mieli właściwego obrazu Boga nie będziemy mieli właściwego rozumienia siebie samych. Wszystkie problemy w naszej wierze biorą się stąd, że mamy jakiś wykrzywiony obraz Boga”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Na zakończenie Arcybiskup Grzegorz Ryś podsumował: „Chrystus dzieli się z nami swoją królewską godnością. Można się zastanawiać co to za władza, skoro nawet swoich podstawowych potrzeb nie potrafi sam zaspokoić. A On się dzieli z nami takim królowaniem, które nie jest szukaniem swojego bezpieczeństwa. Nie jest to królowanie nastawione na siebie. To jest królowanie w miłości. Troszczenie się o innych. Kiedy właściwie zrozumiemy królowanie Boga, to sami zrozumiemy jak nasza władza nie ważne jaka czy to kościelna, rządowa, samorządowa czy sądownicza powinna wyglądać.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.