Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: władza Chrystusa sięga serca dlatego, że widzimy Go na krzyżu!  – jubileusz Sióstr Antonianek
16:51 | 24.11.2019 | Wyświetleń: 1805 | Autor: ks. Paweł Kłys

Od 60 lat opiekują się samotnymi matkami dając im dom i wsparcie oraz modlą się za dzieci nienarodzone o odwagę dla rodziców, by zechcieli przyjąć Boży dar. Mowa o Siostrach Antoniakach od Chrystusa Króla, które dziś – tj. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – świętują swój jubileusz.

– Dziś przeżywamy 60 lecie zatwierdzenia zgromadzenia przez księdza biskupa Michała Klepacza oraz 40–lecie obecności Sióstr w parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej na łódzkich Stokach. – tłumaczy Siostra Justyna Kałwa – przełożona zgromadzenia. Nasze zgromadzenie powstało na tzw. górce przy klasztorze oo. Bernardynów w Łodzi w latach trzydziestych, a zostało zatwierdzone w 1959 roku. – dodaje matka generalna zgromadzenia.

Uroczystości jubileuszowe pod przewodnictwem metropolity łódzkiego księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia odbyły się w niedzielę 24 listopada o godz. 12:30 w parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Łodzi, na terenie której znajduje się dom generalny Zgromadzenia.

O królowaniu i władzy w rozumieniu Chrystusowym oraz o posłudze Sióstr Antonianek mówił w homilii łódzki pasterz. – To jest nasze rozumienie władzy. Władza jest po to, abyś skorzystał na tym jako pierwszy! Dlatego, że jesteśmy tak zafiksowani na punkcie tego, że władza jest okazją, żeby być kimś, żeby o siebie samego zadbać, to patrząc na krzyż nie rozpoznajemy w Chrystusie Króla. – zauważył kaznodzieja.

– Ukrzyżowany Chrystus jest zaprzeczeniem dopominania się o siebie, dopominania się o swoje własne prawa.. Jak się tak nad tym zastanowicie, to dojedziecie do tego, że właśnie dlatego On ma nad nami władzę. Jemu jest dość trudno odmówić. O wiele łatwiej odmawia się każdemu, ale nie Jemu! – podkreślił arcybiskup.

– Władza Chrystusa sięga serca, ale właśnie dlatego, że widzimy Go na krzyżu. Jezus Chrystus ukazuje się jako władca przez to, że staje między ubogimi, miedzy ukrzyżowanymi, miedzy odrzuconymi, między tymi, którzy w zamian nic dać Mu nie mogą, staje się jednym z nich!  – dodał hierarcha.

Odwołując się do historii Zgromadzenia Sióstr Antonianek metropolita łódzki powiedział – Najładniejszy fragment waszej historii to jest ten, kiedy wyszywałyście ornaty i inne szaty liturgiczne, żeby mieć pieniądze, aby utrzymać samotne matki! To jest gotowość dołożenia ze swojego, a nie zarobkowanie na miłosierdziu. Gotowość dołożenia ze swojego, nie szukanie siebie. To jest tytuł do władzy! – zakończył arcybiskup Grzegorz.

Uroczystości jubileuszowe zakończyło nabożeństwo adoracyjne, które poprowadził metropolita łódzki.

Charyzmatem istniejącego od 60 lat Zgromadzenia Sióstr Antonianek jest służba życiu. – Swój charyzmat realizujemy przede wszystkim przez modlitwę, ofiarę i codzienne obowiązki. W Łodzi prowadzimy Dom Samotnej Matki, a w Częstochowie jedna z naszych sióstr pracuje w Domu Samotnej Matki prowadzonym przez Caritas. Siostry pracują także w szkole oo. Bernardynów w Łodzi, gdzie posługują jako katechetki i sekretarka. – dodaje przełożona generalna.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.