Trybunał Metropolitalny Łódzki stanowi I instancję dla wszystkich spraw karnych, spornych i małżeńskich wniesionych z Archidiecezji Łódzkiej. Trybunał Metropolitalny Łódzki jest trybunałem II instancji dla Diecezji Łowickiej.Trybunałem II Instancji dla Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego jest Sąd Metropolitalny Warszawski.


K O N T A K T

Trybunał Metropolitalny Łódzki
ul. Ks. Ignacego Skorupki 3
90-458 Łódź
Tel. 0 42 66 48 748
e-mail: [email protected]
Kancelaria czynna: poniedziałek – piątek, godz.: 8-14


PRZEWODNICZĄCY:

 • abp dr hab. Grzegorz Ryś

WIKARIUSZ SĄDOWY:

 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

SĘDZIOWIE: 

 • bp dr Ireneusz Pękalski,
 • o. dr hab. Tomasz Gałkowski CP,
 • ks. mgr Tadeusz Weber,
 • ks. dr Zbigniew Tracz,
 • ks. dr Przemysław Góra,
 • ks. dr Łukasz Burchard

SĘDZIOWIE AUDYTORZY:

 • ks. mgr Marian Kołodziejczak,
 • ks. mgr lic. Radosław Krych

PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI:  

 • ks. mgr Mateusz Cieplucha

OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO: 

 • ks. mgr Robert Jantczak,
 • dr Adam Bartczak,
 • dr hab. Łukasz Korporowicz,
 • ks. mgr lic. Kamil Przybysz

NOTARIUSZ: 

 • ks. dr Kazimierz Dąbrowski,
 • mgr Jakub Stępień

KANCELARIA: 

 • mgr Jakub Stępień,
 • dr Adam Bartczak

ADWOKACI STALI: 

 • ks. mgr Marian Kołodziejczak,
 • ks. mgr Krzysztof Żernicki

ADWOKACI ZATWIERDZENI PRZY TRYBUNALE:

 • mgr lic. Michał Pełka, tel. 570 843 444
 • mgr Dominika Skrzydło, tel. 601 536 653
 • mgr Maciej Dominik Pakowski, tel. 663 905 389
 • mgr Katarzyna Smykla-Bąkowicz, tel. 731 224 655
 • mgr Adam Pąsiek, tel. 509 260 437
 • dr hab. Bartosz Nowakowski, tel. 515 580 690,
 • mgr lic. Klaudia Król, tel.  691 752 662

P O R A D Y    P R A W N E

Przy Trybunale Metropolitalnym działa poradnia prawna. Jej zadaniem jest informowanie zainteresowanych osób o możliwości przeprowadzenia procesu sądowego o nieważność małżeństwa, pomoc w napisaniu skargi powodowej.Spotkania z prawnikiem odbywają się w czwartki. Na spotkanie należy umówić się telefonicznie lub w kancelarii Trybunału.


PODSTAWOWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PROCESU O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

Proces o nieważność małżeństwa jest procesem pisemnym. Rozpoczyna się od wniesienia skargi powodowej. Po przyjęciu skargi następuje etap zawiązania sporu. Kiedy zostaje określona formuła wątpliwości, czyli tytuły z jakich będzie toczył się proces o nieważność małżeństwa, trybunał przystępuje do zbierania środków dowodowych, tj. przesłuchań stron procesowych, świadków, opinii biegłych. Po ich zebraniu akta zostają opublikowane. Jeśli strony nie mają nic więcej do dodania w sprawie postępowanie dowodowe zostaje zamknięte. Przed wydaniem wyroku swoje uwagi przedwyrokowe przedstawia obrońca węzła małżeńskiego. Proces kończy się wydaniem wyroku. Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa staje się prawomocny, o ile żadna ze stron lub obrońca go nie podważy. Od wyroku stwierdzającego, że małżeństwo zostało zawarte ważnie stronom przysługuje prawo apelacji do trybunału wyższej instancji.