Trybunał Metropolitalny Łódzki stanowi I instancję dla wszystkich spraw karnych, spornych i małżeńskich wniesionych z Archidiecezji Łódzkiej. Trybunał Metropolitalny Łódzki jest trybunałem II instancji dla Diecezji Łowickiej.Trybunałem II Instancji dla Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego jest Sąd Metropolitalny Warszawski.


K O N T A K T

Trybunał Metropolitalny Łódzki
ul. Ks. Ignacego Skorupki 3
90-458 Łódź
Tel. 0 42 66 48 748
e-mail: [email protected]
Kancelaria czynna: poniedziałek – piątek, godz.: 8-14


PRZEWODNICZĄCY:  abp dr hab. Grzegorz Ryś

WIKARIUSZ SĄDOWY:
  ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

SĘDZIOWIE: 
bp dr Ireneusz Pękalski, o. dr hab. Tomasz Gałkowski CP, ks. mgr Tadeusz Weber, ks. dr Zbigniew Tracz, ks. dr Przemysław Góra, ks. dr Łukasz Burchard

SĘDZIOWIE AUDYTORZY: ks. mgr Marian Kołodziejczak, ks. mgr lic. Radosław Krych

PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI:  ks. mgr Mateusz Cieplucha

OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO: ks. mgr Robert Jantczak, dr Adam Bartczak, dr hab. Łukasz Korporowicz, ks. mgr lic. Kamil Przybysz

NOTARIUSZ: ks. dr Kazimierz Dąbrowski, mgr Jakub Stępień

KANCELARIA: mgr Jakub Stępień, dr Adam Bartczak

ADWOKACI STALI: ks. mgr Marian Kołodziejczak, ks. mgr Krzysztof Żernicki

ADWOKACI ZATWIERDZENI PRZY TRYBUNALE:

Mec. mgr lic. Michał Pełka
tel. 570 843 444
e-mail: [email protected]
https://adwokatkoscielny.pl

Mec. mgr Dominika Skrzydło
tel. 601 536 653
e-mail: [email protected]
https://adwokatskrzydlo.pl

Mec. mgr Maciej Dominik Pakowski
tel. 663 905 389
e-mail: [email protected]
https://www.pakowski.pl

Mec. mgr Katarzyna Smykla
tel. 731 224 655
e-mail: [email protected]

Mec. mgr Adam Pąsiek
tel. 509 260 437
e-mail: [email protected]
https://canonicus.pl

Mec. dr hab. Bartosz Nowakowski,
tel. 515 580 690,
e-mail: [email protected],
www.suprema-lex.com.pl

Mec. mgr lic. Klaudia Król
tel.  691 752 662
https://www.klaudiakrol.com/


P O R A D Y    P R A W N E

Przy Trybunale Metropolitalnym działa poradnia prawna. Jej zadaniem jest informowanie zainteresowanych osób o możliwości przeprowadzenia procesu sądowego o nieważność małżeństwa, pomoc w napisaniu skargi powodowej.Spotkania z prawnikiem odbywają się w czwartki. Na spotkanie należy umówić się telefonicznie lub w kancelarii Trybunału.


PODSTAWOWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PROCESU O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

Proces o nieważność małżeństwa jest procesem pisemnym. Rozpoczyna się od wniesienia skargi powodowej. Po przyjęciu skargi następuje etap zawiązania sporu. Kiedy zostaje określona formuła wątpliwości, czyli tytuły z jakich będzie toczył się proces o nieważność małżeństwa, trybunał przystępuje do zbierania środków dowodowych, tj. przesłuchań stron procesowych, świadków, opinii biegłych. Po ich zebraniu akta zostają opublikowane. Jeśli strony nie mają nic więcej do dodania w sprawie postępowanie dowodowe zostaje zamknięte. Przed wydaniem wyroku swoje uwagi przedwyrokowe przedstawia obrońca węzła małżeńskiego. Proces kończy się wydaniem wyroku. Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa staje się prawomocny, o ile żadna ze stron lub obrońca go nie podważy. Od wyroku stwierdzającego, że małżeństwo zostało zawarte ważnie stronom przysługuje prawo apelacji do trybunału wyższej instancji.