Archidiecezja Łódzka
Centralna Procesja Bożego Ciała przejdzie przez centrum Łodzi
08:13 | 19.06.2019 | Wyświetleń: 3324 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już w najbliższy czwartek – 20 czerwca – po raz pierwszy przez centrum Łodzi przejdzie Centralna Procesja Bożego Ciała. Jest to wydarzenie religijne, do którego w sposób szczególny zaproszeni są duchowni i wierni z parafii znajdujących się w centrum Łodzi tj. parafii p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej (ul. Łąkowa 27), parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Sienkiewicza 38), parafii p.w. Najświętszego Imienia Jezus (ul. Sienkiewicza 60) oraz katedralnej parafii p.w. św. Stanisława Kostki (ul. Piotrkowska 265), którzy będą gospodarzami tej uroczystości.

– Eucharystia jest sakramentem jedności. Eucharystia jest wartością samą w sobie, a dzisiaj na Ona ogromne znaczeni w wymiarze świadectwa. – tłumaczy arcybiskup Grzegorz Ryś, który będzie przewodniczył Centralnej Uroczystości Bożego Ciała. – Mówimy wiele o tym, jak jesteśmy podzielonym społeczeństwem. Te podziały odnajdujemy także wewnątrz Kościoła, więc jeśli możemy pokazać jedność, która ostatecznie ufundowana jest na Jezusie – czyli nie bierze się ona z uzgodnień czterech proboszczów, ale z tego, że wspólnoty – parafie, które są w takiej relacji z Jezusem, że one otwierają się na siebie nawzajem. Każdy, kto otwiera się na relację z Jezusem, odkrywa wokół siebie siostry i braci, z którymi jest jedno. Ta procesja jest szansą, aby to pokazać. To jest ważny  moment ewangelizacyjny. Pan Jezus mówi – po tym poznają, że Ojciec mnie posłał – jeśli będziecie ze sobą jedno! – podkreśla hierarcha.

Łódzkie Boże Ciało rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 9.30 celebrowaną przez ks. abpa Grzegorza Rysia w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej, po której wyruszy procesja do czterech ołtarzy, usytuowanych na trasie znanej już łodzianom z procesji odbywającej się w Święto Eucharystii (ul. Żeromskiego – Al. Mickiewicza – ul. Piotrkowska).

W czasie procesji – do udziału w której zaproszeni są wierni z całego miasta – Najświętszy Sakrament będzie niesiony kolejno przez proboszczów czterech łódzkich parafii, które przygotują także ołtarze na trasie procesji.

Ołtarze, przy których odczytywane będą ewangelie opowiadające o Eucharystii, zostaną wzniesione:

  • I – na rogu ul. Żeromskiego i Al. Mickiewicza
  • II – na rogu Al. Mickiewicza i ul. Piotrkowskiej,
  • III – przy ul. Piotrkowskiej 194,
  • IV – przy ul. Piotrkowskiej 262.

Zakończenie uroczystości nastąpi w katedrze, po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Ciebie, Boga wysławiamy. Następna – zaraz po zakończeniu procesji ok. godz. 12.30 w łódzkiej katedrze zostanie odprawiona Msza święta.

– Dobrze jak w jedności potrafimy wyjść razem, żeby być świadkami tego, ile nasza wiara w Chrystusa Eucharystycznego zmienia w naszym życiu i w naszych wzajemnych do siebie odniesieniach – w naszych wzajemnych relacjach. Serdecznie zapraszam wiernych śródmiejskich parafii, a także wszystkich, którzy zechcą razem z nami modlić się na tej Centralnej Procesji Bożego Ciała. – zaprasza arcybiskup Grzegorz Ryś.