Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do maturzystów na Jasnej Górze : prawda serca zbliża do decyzji!
17:42 | 23.04.2019 | Wyświetleń: 1745 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jeśli prawda dotknęła twego serca, to ty się zbliżasz do jakiejś decyzji! Tak, owszem, bojąc się. Wariaci się nie boją. Ludzie odpowiedzialni mają w sobie bojaźń, mają w sobie lęk, ale miłość mają w sobie większą. – mówił metropolita łódzki.

Jest już tradycją, że we wtorek po Wielkanocy maturzyści Archidiecezji Łódzkiej spieszą do tronu Królowej Polski, aby prosić swoją Matkę o wsparcie – tak bardzo potrzebne – w czasie składania przez nich egzaminów dojrzałości. Podobnie i w tym roku – 23 kwietnia – do Częstochowy zjechali tegoroczni maturzyści ze wszystkich zakątków Archidiecezji.

– Przyjechałam tu, aby modlić się o pomyślność w czasie matury. – tłumaczy Iza Solec ze Zgierza. – Nie cały materiał udało się powtórzyć, ale wierzę, że z pomocą Matki Boskiej zdam ten egzamin. – dodaje.

– Chciałbym odstać się na farmację. – mówi Tobiasz Barnicki z Łasku. – To nie łatwe zadanie jakie sobie stawiam, bo muszę napisać maturę najlepiej jak to możliwe, a wiem, że to nie jest łatwe. Może Bóg mi w tym pomoże. Właśnie dlatego tu przyjechałem. – podkreśla.

Spotkanie maturzystów rozpoczęło się w Auli Ojca Kordeckiego, a jego celem było przybliżenie różnych powołań, jakie są w świecie, – bowiem matura to jedno, ale wraz z nią łączy się też wybór drogi życiowej. – zauważa ks. Paweł Bogusz – diecezjalny duszpasterz młodzieży.

– Na naszym spotkaniu mam dziś szczególnych gości –  przedstawicieli różnych dróg powołania. Mamy zakonnika – o. Marcina Kowalewskiego – klaretyna, s. Magdę Bodzińską – urszulankę szarą oraz małżeństwo – Lenę i Maćka Duraków. Każdy z gości podzielił się z młodymi drogą swojego powołania i swoim codziennym życiem. – mówi ks. Bogusz.

W samo południe, tegoroczni maturzyści wzięli udział we Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Liturgii przewodniczył metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Wraz z kończącymi w tym roku szkołę średnią modlił się ks. bp Marek Marczak, księża katecheci oraz nauczyciele i wychowawcy młodych.

W słowie do młodzieży arcybiskup Grzegorz pytał ich – co się dzieje, kiedy zaczynasz poznawać nie tylko głową, ale to poznanie wreszcie dotyka twojego serca?  Najpierw dzieje się to, że w tobie jest pewien upór, pewna determinacja. Jak chcesz poznać tą, albo tego którego kochasz, to poznanie musi sięgnąć głęboko, do samego kresu. Ponieważ kocha – to chce poznać do głębi, che poznać ostatecznie. Jest w tym determinacja. Jak pokochałeś prawdę, to już cię nic nie zatrzyma w jej poznawaniu, to zostaniesz na całe życie uczniem – będziesz jej całe życie się uczył. Macie za sobą kilka lat nauki – pokochaliście coś z tego wszystkiego? Jest coś, co się stało waszą pasją? Jest coś, bez czego nie możecie żyć? Jest coś co musicie zgłębić dalej? Nie wystarczy wam ocena na świadectwie! – zauważył arcybiskup.

W modlitwie powszechnej – kończącej liturgię słowa – metropolita łódzki modlił się za polską oświatę, prosząc Panią Jasnogórską o pozytywne rozwiązanie trudnych spraw związanych ze szkolnictwem. – By dobry Bóg wskazał dobrą drogę wyjścia dla wszystkich! – zaznaczył łódzki pasterz.

Na zakończenie liturgii maturzyści zawierzyli siebie, swoje egzaminy oraz wybór drogi życiowej, dobremu Bogu przez ręce Jasnogórskiej Pani.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.