Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Jezus widzi najpierw człowieka, a dopiero potem jego grzech!
00:12 | 30.03.2019 | Wyświetleń: 1604 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Kiedy my przychodzimy do Jezusa ze swoimi grzechami, to On najpierw widzi każdego i każdą z nas, jako tych, których stworzył, jako tych, których zna, dopiero potem widzi nasze grzechy. – tłumaczył arcybiskup Grzegorz Ryś.

Nabożeństwem pokutnym celebrowanym dziś o godz. 21:00 w łódzkiej katedrze, ale także w trzech innych świątyniach na terenie Archidiecezji Łódzkiej (Łask: Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej, Łódź: kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej (Teofilów) oraz Piotrków Trybunalski: kościół rektoralny p.w. Matki Bożej Śnieżnej) rozpoczęła się czwarta edycja papieskiej akcji „24 godziny dla Pana”.

W katedrze nabożeństwu poprzedzającemu dobową adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty przewodniczył i kazanie wygłosił arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś.

Metropolita łódzki odwołując się do słów Papieża Franciszka, który komentował ewangelię o kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie powiedział: – Jezus widzi grzesznika przed grzechem. Jezus widzi najpierw osobę, a potem widzi Jej grzechy. Dokładnie odwrotnie niż ci, którzy przyprowadzili kobietę do świątyni. Oni widzieli tylko jej grzechy, a jej samej w ogóle. W ogóle jej nie widzieli jako osoby. Nie widzieli jej jako kogoś, kto ma swoje życie, swoje emocje, kto ma w sobie strach i przerażenie. To wszystko mieli w nosie. Oni widzieli jej grzech, który był im potrzebny, żeby pochwycić Jezusa. – zauważył kaznodzieja.

– My potrafimy mówić o grzechach naszych bliskich, naszych bliźnich. Mówimy o grzechach ludzi, których znanych lepiej lub gorzej, ale w taki sposób, jakby nam kompletnie na nich zupełnie nie zależało. Jezus tak nie potrafi!- mówił arcybiskup łódzki.

– Wszyscy ludzie widzą w tej kobiecie grzech, a Jezus widzi tę kobiet. Widzi kim jest i okazuje jej niesłychany szacunek. To jest to, co się może wydarzyć, i co się wydarza w konfesjonale. Jeśli się nie wydarza to w konfesjonale, to biada nam, którzy spowiadamy! – podkreślił arcybiskup Grzegorz.

Kończąc  homilię hierarcha zaznaczył, że – to jest właśnie dobra nowina o Bogu, którego znamy, który nam się objawia w ewangelii w słowie i w działaniu. To jest Bóg, który nas potrafi uszanować w naszej grzeszności, który jest przyjacielem celników i grzeszników! (…) Módlmy się za cały Kościół, aby doświadczał tej ewangelii w czasie tej wyjątkowej doby. Dajmy się poprowadzić Piotrowi, którym jest Franciszek. Dajmy się poprowadzić Papieżowi, także po to, abyśmy innych potrafili przyprowadzać, otwierać Im oczy na to, kim jest Bóg, w jaki sposób Bóg nas widzi, w jaki sposób nas szanuje, w Jaki sposób nas kocha. – apelował metropolita.

Papieska akcja „ 24 godziny dla Pana” zakończy się Mszą świętą w sobotni wieczór, w czasie której będzie już użyty formularz mszalny z IV Niedzieli Wielkiego Postu tzw. Niedzieli Laetare.


zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.