Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś podsumowuje Arenę Młodych 2019
09:00 | 12.04.2019 | Wyświetleń: 893 | Autor: ks. Paweł Kłys

Zakończyła się druga edycja łódzkich wielkopostnych ewangelizacyjnych rekolekcji „Arena Młodych”. O podsumowanie tych wyjątkowych dwóch dni – w czasie których młodzi: spotkali świadka wiary – prof. Jacka Molla, słuchali Słowa Bożego, adorowali Najświętszy Sakrament, przystępowali do sakramentu pokuty i pojadania, a także korzystali z modlitwy wstawienniczej – poprosiliśmy pomysłodawcę Areny – księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia.

– Podczas tych dwu spotkań we mnie były wszystkie emocje od największej radości, aż po taką radość, która by się najchętniej płaczem wyraziła i powiedzmy nie dlatego, że ci młodzi przyszli i dlatego, że „się udało”, tylko dla mnie osobiście jest to coś ważnego. Nie zapraszam ludzi na drogę, po której nie mam ochoty sam chodzić. Dla mnie każde rekolekcje są moimi rekolekcjami. Poszedłem do spowiedzi jak wszyscy i wszedłem do serca tak  jak wszyscy. Myślę, że nie można prowadzić inaczej człowieka w Kościele. – podkreślił arcybiskup.

To już drugie tego typu wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne, jakie odbyły się w Łodzi, ale jak zapewnia abp Ryś, – za rok odbędzie się kolejne, na które już dziś zapraszam!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.