Abp Ryś o doświadczeniu żyjącego Jezusa
08:04 | 29.05.2020 | Wyświetleń: 606 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Kiedy odkrywamy w sobie miłość do żyjącego, wtedy chrześcijaństwo staje się dla nas możliwe. Natomiast bez doświadczenia miłości do żyjącego Chrystusa powinniśmy uważnie słuchać tego, co Jezus mówi na Ostatniej Wieczerzy”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Św. w Archikatedrze Łódzkiej.

Metropolita Łódzki sprawował poranną Eucharystię w Archikatedrze Łódzkiej, która transmitowana była także przez kanał YouTube Archidiecezji Łódzkiej. W swojej homilii zaznaczył, że to wszystko czego uczy nas chrześcijaństwo i stawia nam przed oczy jako ideał, a jeśli nie mamy doświadczenia miłości z naszym Panem, to jest niemożliwe do spełnienia.

Dalej Abp Ryś dodał, że życie raz po raz stawia przed nami takie zadania, które możemy podjąć tylko wtedy, kiedy mamy doświadczenie poznania żywego Jezusa. „To że Jezus żyje, kocha mnie i że ja próbuję odpowiadać na Jego miłość, swoją miłością, to naprawdę wszystko zmienia i otwiera przestrzeń życia, która nazywa się wiara chrześcijańską”- powiedział Abp Ryś.

Na zakończenie swojej homilii duchowny przypomniał, że dziś wspominamy św. Urszulę Ledóchowską. „W latach 20- tych św. Urszula założyła krucjatę Eucharystyczną dla dzieci. Bardzo szybko też założyła tę krucjatę w Łodzi. Potem było tak, że większość dzieci, które przystępowały do krucjaty było właśnie z Łodzi. Do II Wojny Światowej to było 200 tysięcy dzieci, którym św. Urszula pokazała Eucharystię jako miejsce spotkania z żyjącym Panem”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Przed błogosławieństwem Metabolita Łódzki dziękując wszystkim za udział we Mszy Św. zaprosił na jutrzejszą Eucharystię, która będzie o godzinie 19:30. Będzie to Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Św. podczas której katechumeni przystąpią do Sakramentu Chrztu Św. i Bierzmowania. Na zakończenie wierni zgromadzeni w świątyni odśpiewali Suplikację o ustanie pandemii.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.