Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: jeśli nie widzisz łez, to nie mów, że troszczysz się o Kościół i o Jego wzrost!
10:11 | 14.04.2020 | Wyświetleń: 884 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Nie odwracaj się jak widzisz płacz, mów po imieniu i poślij człowieka – to jest działanie Jezusowe. A jeśli to zrobisz, to będą dodawane tysiące! – mówił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś podczas porannej Mszy Świętej we Wtorek Wielkanocny.

Po Świętach Wielkanocnych metropolita łódzki powrócił do codziennych porannych Eucharystii celebrowanych w swojej domowej kaplicy, w których za pośrednictwem Internetu oraz telewizji TOYA uczestniczą tysiące osób z Polski, jak i zagranicy.

W homilii opartej o liturgię Słowa Bożego łódzki pasterz zwrócił uwagę na rozmowę Zmartwychwstałego z Marią z Magdali.

– Czemu płaczesz? – Nie można pozyskać do Ewangelii kogoś, jeśli się nie widzi jego płaczu. Nie możesz przejść spokojnie nad czyimś płaczem! Mówimy to w bardzo konkretnym czasie. Dzisiaj nie widzieć płaczu ludzi, a zajmować się sobą, troszczyć się o własną instytucję, żeby jej niczego nie zabrakło, to nie jest żadna troska o Kościół, tylko to jest strzelanie Kościołowi w kolano. Jeśli nie widzisz łez, to nie mów, że troszczysz się o Kościół i o Jego wzrost! – podkreślił łódzki pasterz.

– Mario! – Jezus mówi do niewiasty po imieniu. To jest zasada ewangelizacji, którą robi Pan Jezus. Jak chciałbyś, aby były dodawane tysiące, to rozmawiaj z każdym po imieniu. Musisz być skupiony na jednej osobie. Osoba z osobą! Każda osoba! – zauważył kaznodzieja.

– Idź do moich braci! – Jezus Marię posyła. Jeśli chcemy pozyskiwać po Bożemu ludzi dla Kościoła, dla wiary, to musimy otworzyć dla nich przestrzeń zaangażowania. To jest najmniej oczywista zasada. Nam się wydaje, że jak my czegoś od ludzi oczekujemy, to ich tym zrazimy i sobie pójdą. Ludzie sobie pójdą, jak nie będą do niczego potrzebni. – dodał arcybiskup.

Podczas dzisiejszej liturgii łódzki pasterz modlił się w sposób szczególny w intencji tegorocznych maturzystów, gdyż co roku we wtorek wielkanocny maturzyści z Archidiecezji Łódzkiej pielgrzymują na Jasną Górę, by zawierzyć siebie, swój egzamin maturalny oraz wybór drogi życiowej Matce Bożej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.