Archidiecezja Łódzka
Chrzest i Bierzmowanie w łódzkim Ośrodku Katechumenalnym
23:37 | 20.06.2018 | Wyświetleń: 2341 | Autor: ks. Paweł Kłys

– W przekazie wiary idzie o to, by otworzyć człowieka na to, że Pan Bóg może w jego życiu może robić rzeczy niemożliwe, niesłychane! – tłumaczył arcybiskup łódzki.

Jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego obok Chrztu i Eucharystii jest sakrament Bierzmowania, w którym każdy z wierzących zostaje umocniony Duchem Świętym do mężnego wyznawania wiary w swoim życiu.

Tego sakramentu w środę 20 czerwca w łódzkiej katedrze 8 kandydatom przygotowującym się w diecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym prowadzonym przez ss. Jadwiżanki udzielił metropolita łódzki ks. abp Grzegorz Ryś. Podczas tej samej uroczystości został także udzielony jednej osobie sakrament Chrztu świętego.

Nawiązując do liturgii słowa metropolita łódzki zwrócił się do kandydatów do przyjęcia sakramentów: – wy jesteście dziś Elizeuszami! Przejęliście wiarę do Eliasza. Przejęliście wiarę od Jozuego. Przejęliście wiarę od Mojżesza. Jesteście teraz kolejnym ogniwem. Na Was ma się skończyć? Potraficie być mistrzami w wierze dla ludzi, których Pan Bóg wam zadaje? Potraficie ich otworzyć na taką obecność Boga w ich życiu, która się przekłada na rzeczy niesłychane, niemożliwe? – pytał.

– Jeśli wiesz kim jesteś, to za tym pójdzie twoje postępowanie, a przykazania będą czymś naturalnym w twoim życiu. Miłość do Kościoła będzie czymś oczywistym w twoim życiu. Przykazania nie będą czymś zewnętrznym. Tylko to wszystko zależy od tego, czy masz relację z Bogiem jako Ojcem. Wiara to jest spotkania osób! Najgorsza rzecz, jaka się może człowiekowi w życiu wiary przydarzyć to, to, że relacje z Ojcem zamienia na stosunek do różnych rzeczy, nawet najpobożniejszych! Jak się nam wiara zamienia w zbiór świętych rzeczy, to jesteśmy w sytuacji bardzo niebezpiecznej! Wiara jest spotkaniem z Osobą. – podkreślił.

Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy Bazylice Archidiecezjalnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Łodzi został powołany do istnienia przez abpa Grzegorza Rysia w listopadzie 2017 roku. Dokonał tego z uwagi na wzrastającą liczbę osób dorosłych, które nie zostały ochrzczone, w trosce o ich należyte przygotowanie do przyjęcia łaski wiary i sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II. Funkcja duszpasterza Ośrodka została powierzona ks. dr. Wojciechowi Błaszczykowi (jr) we współpracy z s. Ewą Godzińską, jadwiżanką, pełniącą rolę koordynatora katechumenatu. Więcej informacji na temat Ośrodka Katechumenatu można znaleźć na stronie www.